× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Egna nyheter / Tips till föreningar för att minska elanvändningen

Tips till föreningar för att minska elanvändningen

Många verksamheter inom idrottsrörelsen påverkas kraftigt av höga elpriser och kostnadsökningar av andra slag. Här kommer råd och tips om hur idrottsföreningar kan minska elanvändningen, minska kostnaderna och bidra till lägre elpriser i samhället.

– Idrottsrörelsen behöver bidra till lägre elkostnader och göra det vi kan för att minska användandet av el. Även om våra medlemsförbund och idrottsföreningar har olika förutsättningar att spara el så kan alla göra något, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Sänk temperaturen, stäng av energidränerande utrymmen som exempelvis bastu, släck lampor i utrymmen som inte används och duscha kortare tid. Det är några av de tips som sammanställts.

Stor oro inför vintern

Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation och oron är stor inför vintern. Störst är oron bland de föreningar som driver anläggningar och idrottsytor. Utan stöd eller hjälp att hålla kostnaderna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan plats att idrotta. Många idrottsföreningar nyttjar kommunala anläggningar och idrottsytor och här finns en oro för att kommunens ökade energikostnader ska vältras över genom högre hyror. 

– Idrottsrörelsen behöver samtidigt besked från regering och kommuner som säkerställer att dyra elpriser inte slår ut idrottsaktiviteterna. Är det något vi måste ha lärt oss efter pandemin är det hur mycket idrotten betyder oavsett ålder och ambitionsnivå både för vikten av att röra på sig men även som en mötesplats där man är en del av en gemenskap, säger Björn Eriksson.

Tips och råd för idrottsföreningar

Flera av tipsen har hämtats från och i samråd med Energimyndighetens informationssida.

Riksidrottsförbundets information och tips om energieffektivisering.