Hem / Egna nyheter / Stöd behövs för att utveckla framtidens idrottsanläggningar

Stöd behövs för att utveckla framtidens idrottsanläggningar

"Många av länets idrottsanläggningar behöver moderniseras och nya idrottsytor krävs för att möta framtida behov", det skriver RF-SISU Gävleborgs ordförande Thomas Nylund på debattplats idag. Han tycker att vi bör rikta blickarna mot Danmark.

Ett starkt föreningsliv i människors närområde, skapar möjligheter till social hållbarhet, en meningsfull fritid och inte minst en bättre folkhälsa. Det har coronapandemin blixtbelyst under snart ett och ett halvt år.

För att främja alla människors rätt till en aktiv fritid, är tillgängliga, moderna anläggningar och idrottsytor en viktig förutsättning. Många idrottsanläggningar i Gävleborg är byggda på 1960- och 1970-talet – de behöver moderniseras och nya idrottsytor och anläggningar krävs för att möta framtida behov.

RF-SISU Gävleborg arbetar för att skapa jämlika möjligheter till en aktiv fritid och för att frågor om fysisk aktivitet ska finnas med i samhällsplaneringen på alla nivåer. Flera kommuner i länet har bra arbeten på gång för att ta helhetsgrepp om framtida behov kopplat till idrott och fysisk aktivitet. Det är definitivt ett steg i rätt riktning, och där finns vi med som ett stöd i processen. Men även om den framtida bilden av behovet klarnar så ryms inte alltid de investeringar som krävs inom kommunernas ekonomiska ramar.

För att möta behovet av nya och bättre anpassade platser för framtiden idrott, så behöver kommuner få hjälp och stöd. Det behövs samlad kunskap på nationell nivå för att kommuner och idrottsföreningar inte själva ska behöva uppfinna hjulet när anläggningar ska byggas eller moderniseras.

Det som Sveriges kommuner efterfrågar allra mest från Riksidrottsförbundet är råd och stöd kring att tänka på nya sätt kring anläggningsfrågor. I RF:s kommunundersökning från 2019 anger ungefär hälften av kommunerna att de till stor eller mycket stor del vill få stöd i frågor om rådgivning, inspiration och kunskap kopplat till utformning av nya ytor.

Danmark har under mer än 25 år haft en nationell anläggningsfond, LOA-fonden. Den har gjort det som Sveriges kommuner och regioner, Riksidrottsförbundet – och även Boverket – pekar på saknas i Sverige. Den danska LOA-fonden ger innovationsstöd för att bygga nytt och bygga om idrottsanläggningar, så att de blir flexibla och anpassade till nutid och framtid.

Sverige behöver följa Danmarks exempel. En nationell anläggningsfunktion skulle ge möjlighet att stödja kommuner i enskilda projekt, samla kunskap som idag finns eller utvecklas och bli en katalysator för bättre idrottsanläggningar som passar fler.

Det skulle ge länets kommuner stöd för att kunna utveckla framtidens hållbara anläggningar och idrottsmiljöer på ett resurseffektivt sätt, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Thomas Nylund, ordförande RF-SISU Gävleborg

Bild: Björn Lans. 
På Solrosens IP i Bollnäs lockas nya målgrupper med det nya konceptet Hand the Ball.