Hem / Egna nyheter / Starka idrottsföreningar – ingen självklarhet om vi inte agerar

Starka idrottsföreningar – ingen självklarhet om vi inte agerar

Nu behöver vi kraftsamla tillsammans. De kommande åren är mycket viktiga i arbetet för idrottsföreningarnas överlevnad och en jämlik folkhälsa. Vår ordförande och distriktsidrottschef lyfter två viktiga frågor på debattplats.

Att idrottsrörelsen betyder mycket för både individen och samhället har blivit ännu tydligare under pandemin. De kommande åren är mycket viktiga i arbetet för idrottsföreningarnas överlevnad och en jämlik folkhälsa. Idrottsrörelsen är nu i behov av strategiskt stöd. Vi lyfter två viktiga frågor och bjuder in länets beslutsfattare till dialog.

I undersökningar ger både unga och äldre uttryck för hur deras vanor förändrats under pandemin. De saknar regelbundna träningstider, gemenskapen och glädjen som idrotten ger. 500 000 färre idrottsaktiviteter har genomförts i landets idrottsföreningar första halvåret 2021 jämfört med samma tid 2019. Det finns en stark oro att många inte ska hitta tillbaka till idrotten.

Från RF-SISU Gävleborg arbetar vi för att underlätta för föreningarna i återstarten och rekryteringsarbetet. Ska länets idrottsföreningar ha förutsättningar att fortsätta bedriva sin barn- och ungdomsverksamhet, sitt arbete för social hållbarhet, för äldre, för elitidrotten, för inkluderingen – för glädjen och den fysiska och psykiska hälsan – så behöver vi kraftsamla tillsammans. Idrottsföreningen är ingen given självklarhet.

Vi vill lyfta två frågor som, ur vårt perspektiv, är viktiga för ett aktivt och starkt Gävleborg;

  • Långsiktig, politiskt förankrad idrottsstrategi som tas fram i samråd med idrottsrörelsen, i samtliga kommuner
    Idrottsföreningar behöver långsiktigt hållbara förutsättningar för att kunna växa och bedriva sin verksamhet. En verksamhet som skapar en stor del samhällsnytta. Vi vill därför uppmuntra varje kommun att sätta ett idrottsstrategiskt arbete på agendan. Startar vi dialogen i tid, når vi tillsammans så mycket längre.

  • Politiska beslut om att idrott och fysisk aktivitet ska beaktas i planprocessen, i samtliga kommuner
    För att överbrygga hälsoklyftorna och minska stillasittandet behöver fler trösklar sänkas. Därför vill vi att ”rörelsefaktorn” alltid finns med i samhällsplaneringen. Får vi inte fler att hitta glädjen i rörelse så finns inte förutsättningar för varken starka idrottsföreningar, inspirerande idrottsframgångar eller jämlik folkhälsa på sikt.

Med detta sagt vill vi bjuda in till dialog. Denna vecka samlar vi beslutsfattare och tjänstepersoner till en konferens kring detta. Glädjande är att samtalen börjat ta form i vissa av våra kommuner, men det finns mycket kvar att göra.

Om drygt ett halvår är det val, vi anser att det bör beredas plats för dessa frågor i valdebatten. Vi finns här för att både lyssna och bidra.

Thomas Nylund, ordförande RF-SISU Gävleborg
Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg