Hem / Egna nyheter / Sju av distriktets största idrottsförbund enas om Samsyn

Sju av distriktets största idrottsförbund enas om Samsyn

Den 1 oktober träffade vi sju av distriktets största idrottsförbund när de skrev under de nya gemensamma riktlinjerna Samsyn Gävleborg – en modell som ska underlätta för barn som vill hålla på med mer än en idrott.

Med de gemensamma riktlinjerna vill förbunden minska risken att barn ”tvingas välja” idrott för tidigt. Förhållningssättet hos deltagande förbund är att allsidig träning är viktigt både för utveckling och motivation hos barn och unga inom idrotten.

Enas om prioriteringar och synsätt

Att underlätta för barn att hålla på med flera idrotter samtidigt är en viktig fråga. Forskningen pekar på ett antal positiva effekter för aktiva som utövar fler än en idrott. Det kan dock uppstå svåra val för barnen och deras föräldrar när idrottssäsongerna krockar och när det finns krav på att vara med på ett visst antal träningar för att tillåtas spela match till exempel.

I praktiken innebär Samsyn att förbunden ansvarar för att planera sina säsonger i dialog med varandra för att undvika krockar så långt det är möjligt. Grundsynen ska vara att det är ok att hålla på med fler idrotter för de som vill det. Inom ramen för Samsyn Gävleborg enas förbunden om vilka prioriteringar och synsätt som man vill ska genomsyra idrottandet för barn och unga.

Sex personer med ryggarna mot kameran sitter runt ett bord och tittar mot två personer som håller en föreläsning.
Tillsammans gick man igenom de riktlinjer som nu kommer att gälla för de förbind som ingår i Samsyn. Olof Hansson och Daniel Holm, RF-SISU Gävleborg, håller en presentation.

Samsyn sätter barn och unga i fokus

– Det viktigaste är att få barn och ungdomar att fortsätta idrotta och ha roligt, då tror jag att det gynnar idrotten i stort så väl som fotbollen, säger Roger Persson, ordförande i Gestriklands Fotbollförbund.

– Hela Samsyndokumentet sätter barn och unga i fokus. Här ska barnets egen önskan att själv få bestämma över sitt idrottande ska vara vägledande. Det är nu viktigt att vi även får ut budskapet om Samsyn till tränare, ledare och föräldrar – att vi tänker på barnens bästa i första hand, säger Roger.

Michael Parment, ordförande i Gävleborgs Innebandyförbund, håller med och utvecklar resonemanget:

– Det kan vara roligare för barn att faktiskt få hålla på med multipla idrotter. Om det även leder till att de vill stanna kvar längre tid inom idrotten, så ser jag det bara som en fördel för den som väljer att specialisera sig längre fram, säger Michael.

– ”Så många som möjligt så länge som möjligt”, det är vad innebandyn står för. Vi vill inte ha ”så få som möjligt så kort tid som möjligt”. Samsyn är egentligen ganska lätt, men det kräver en bra dialog med föreningar och ledare för att få till det praktiskt i den dagliga verksamheten, menar han.

På bilden syns ett par händer, personen håller i en penna och gör en namnunderskrift på ett dokument med rubriken Samsyn.
De sju specialidrottsdistriktsförbunden är eniga i sin strävan att underlätta utövandet av flera idrotter för barn och unga.

Bra för utveckling och motivation

– Några vill hålla på med en idrott, andra med flera och ”that’s fine”, säger Olof Hansson, RF-SISU Gävleborg, samordnare för Samsyn Gävleborg. Men att däremot direkt eller indirekt tvinga barn och ungdomar att välja idrott är att skjuta sig själv i foten både ur ett utvecklings- och motivationsperspektiv. Att hålla på med flera idrotter ger inte bara en variation i träning, utan även möjligheten att få befinna sig i olika sociala miljöer och sammanhang. Lär man sig många olika rörelser tenderar man att skapa en känsla av kompetens, som i sin tur föder självförtroende och motivation. Därför ville vi tillsammans med medverkade specialidrottsdistriktsförbund gå ihop gemensamt för att kunna bli starkare tillsammans, säger Olof.

– Vi ser också att vissa idrotter tappar aktiva efter coronapandemin och därför blir ett gemensamt synsätt förbunden emellan extra viktigt just nu för att undanröja hinder och göra det så enkelt som möjligt att idrotta, tillägger Olof.

Logotyp i svart och grönt med texten Samsyn

Två Samsyn blev ett

Samsyn har tidigare existerat i två olika versioner i distriktet, en i Gästrikland (som var den första i Sverige då dåvarande Gästriklands Idrottsförbund utvecklade konceptet 2007) och en i Hälsingland (som startade 2017). Nu går förbunden ihop och bildar Samsyn Gävleborg, för att på ett effektivare sätt skapa så bra förutsättningar som möjligt för barn och ungdomars möjligheter till att hålla på med flera idrotter.

Vilka ingår i Samsyn Gävleborg?

Bandyförbundet Distrikt Nord, Gestriklands Fotbollförbund, Hälsinglands Fotbollförbund, Gästriklands Ishockeyförbund, Hälsinglands Ishockeyförbund, Handbollförbundet Mitt och Gävleborgs Innebandyförbund.

Samsyn Gävleborg samordnas av RF-SISU Gävleborg.

Länk till mer information om Samsyn Gävleborg