Hem / Egna nyheter / Regional mötesplats för social hållbarhet

Regional mötesplats för social hållbarhet

Den 1 juni arrangerades Regional mötesplats för social hållbarhet i Gävle. Under dagen varvades föredrag, dialog och workshops på temat hur civilsamhällets aktörer kan bidra till ökad social hållbarhet i Gävleborg.

RF-SISU Gävleborg var en av arrangörerna när Regional mötesplats för social hållbarhet hölls i Gävle föregående vecka. Distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl var moderator för dagen och lotsade de drygt 80 deltagarna via föredrag, dialog och workshops, kring temat "Hur kan civilsamhällets aktörer bidra till ökad social hållbarhet i Gävleborg?". Ett exempel som lyftes var RF-SISU Gävleborgs Hälsa för alla, där samordnare Afaf Radhison berättade om projektet som kombinerar fysisk aktivitet med folkbildning och riktar sig till nyanlända, främst kvinnor, i Söderhamn och Bollnäs.


Afaf Radhison, RF-SISU Gävleborg presenterar Hälsa för alla.

Ytterligare två arbeten lyftes: Rädda Barnens och RF-SISU:s gemensamma satsning D.O.I.T. – en fritidsverksamhet i direkt anslutning till skoldagen, för barn i Andersberg i Gävle, samt Kultur Gävleborgs Dans för hälsa – en metod för ökad fysiskt och psykiskt välmående, med dansen som verktyg.

Civilsamhällets kraft och möjligheter

Stefan Holmgren, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), höll ett föredrag som satte civilsamhällets insatser i ett historiskt ljus för att sedan lyfta den kraft och de möjligheter som samverkan mellan det offentliga och civilsamhället kan ge i framtidens Gävleborg.

– Civilsamhället är en arena för lösningar på komplexa samhällsutmaningar – civilsamhällets aktörer är bra på att nå grupper i samhället som det offentliga inte når på samma sätt, menade Stefan Holmgren.

Under dagen genomfördes panelsamtal med representanter från Rädda Barnen, Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg och Delegationen mot segregation (Delmos). Här lyftes bland annat regionens nyligen genomförda jämlikhetsutredning, Rädda Barnens brobyggande arbete med barnet i centrum och Länsstyrelsens kartläggning av barns och ungas uppväxtvillkor.

Anders Nordén, Gestriklands Fotbollförbund, var en av deltagarna och säger så här om dagen:

– Inom fotbollen är vi involverade i ett antal samverkansprojekt kring platser där vi vill bidra till att öka den sociala hållbarheten. Det jag tar med mig är att alla aktörer behöver bli mycket bättre på att nå och involvera ungdomar i dialogen och lyssna in deras önskemål och förutsättningar. Nu behöver vi jobba tillsammans. Ju fler gånger vi möter andra organisationer, desto tydligare ser vi vad vi kan åstadkomma tillsammans.


Matilda Björkbacka, Kultur Gävleborg och Anders Nordén, Gestriklands Fotbollförbund.

Unika kunskaper och arbetssätt

Fredrik Åberg Jönsson (V) ordförande i Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg, kommenterade dagen så här:
– Det är fantastiskt med alla dessa goda exempel där aktörer visar vad de gör konkret för olika målgrupper. Det handlar om att jobba för ökad delaktighet och här har civilsamhällets aktörer unika kunskaper och arbetssätt för att nå olika målgrupper. Vi behöver fortsätta att göra kartläggningar, så att vi vet hur det ser ut i länet och så behöver vi samarbeta och samverka. Vi samverkar redan idag på många sätt, men behöver göra det ännu mer, till exempel genom att etablera partnerskap med civilsamhällets organisationer.


Fredrik Åberg Jönsson, ordförande Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg.