Hem / Egna nyheter / Regeringens krispaket till idrotten räcker inte

Regeringens krispaket till idrotten räcker inte

Idrottsrörelsen drabbas hårdare av coronakrisen än tidigare beräknat: Minus 1,2 miljarder kronor fram till sista juni, enligt en undersökning med 3 000 av Sveriges 19 000 idrottsföreningar. I Gävleborg är förlusterna, lågt räknat, nära 24 miljoner.

Utifrån den färska enkätsammanställning som Riksidrottsförbundet gjort står det tydligt att regeringens krispaket på 500 miljoner kronor knappt täcker hälften av förlusterna för inställda evenemang och minskad träning. Och då har endast en liten del av landets idrottsföreningar svarat på enkäten. 

De ekonomiska konsekvenserna är förödande för många föreningar. Av Gävleborgs cirka 700 föreningar har 70 svarat på Riksidrottsförbundets enkät och när de ekonomiska konsekvenserna summeras regionalt ger de ett minus på nära 24 miljoner kronor. Med tanke på den låga svarsfrekvensen räknar RF-SISU Gävleborg med att konsekvenserna är långt större än så.

– Jag blir väldigt stolt när jag ser hur föreningarna tar sig an alla dessa tuffa utmaningar. De tar ett stort ansvar för att minska smittspridningen och hitta kreativa vägar att bedriva sina verksamheter på nya och säkra sätt, säger distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl. Restriktionerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten är helt nödvändiga och högsta prioritet, men slår mycket hårt mot ekonomin för idrottsföreningarna.

Hela 19 av de totalt knappt 24 miljonerna som de 70 Gävleborgsföreningarna redovisat avser uteblivna intäkter och kvarvarande kostnader för inställda evenemang. Det är viktiga inkomstkällor och avgörande för genomförandet av de flesta idrottsföreningars verksamhet.

– Föreningarna går en mycket tuff tid till mötes. Vi har uppmanat distriktets föreningar att söka det kompensationsstöd som staten öronmärkt för idrottsrörelsen för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av uteblivna evenemang, men det måste till ytterligare åtgärder om vi ska kunna ha ett livskraftigt föreningsliv även efter coronakrisen, menar hon. Föreningslivet klarar mycket, har ställt upp och ställt om många gånger för att klara svåra samhällsutmaningar, men dessa siffror visar tydligt att det här är en kris som idrottsrörelsen inte kommer att klara på egen hand.


Länk till mer info om Riksidrottsförbundets nationella enkät
Länk till mer info om Riksidrottsförbundets pågående arbete med anledning av coronapandemin

Länk till ”Corona och föreningsekonomin” på RF-SISU Gävleborgs webbplats