Hem / Egna nyheter / Projektet DUFF – vi vill hitta nycklarna till framtidens förening i Sätra

Projektet DUFF – vi vill hitta nycklarna till framtidens förening i Sätra

RF-SISU Gävleborg startar nu pilotprojektet De Unga – Framtidens Förening, för att undersöka hur ett ansträngt föreningsliv i en stadsdel med särskilda utmaningar kan få en nytändning genom att sätta ungdomarnas röster i fokus.

I samverkan med IK Sätra fotboll och Gestriklands Fotbollförbund, ska projektet DUFF, De Unga – Framtidens Förening, generera ny kunskap om föreningsengagemang och skapa hög grad av involvering i närområdet. Största fokus i arbetet kommer att ligga på ungdomar. Hur ser egentligen en förening ut när unga själva får bestämma?  

Idrotten viktig för området

– Fotbollförbundet, IK Sätra och vi såg ett stort behov av att försöka bidra till en positiv förändring i ett av Gävles mest socialt utsatta områden, Sätra. För fotbollsföreningen här, IK Sätra, har det varit tufft att få ihop tillvaron, både verksamhetsmässigt och organisatoriskt. Vi har hört många vittna om hur viktig idrotten är för det här området, och satte oss ned tillsammans för att hitta en väg. Nu, ungefär ett år sedan idén tog form, rullar vi i gång projektet och jag är oerhört spänd på att se vad det kan leda till, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef.

– Vi slår samman våra olika kompetenser till en stark helhet i det här arbetet, säger Ann-Gerd. IK Sätra har lokalkännedomen och föreningsengagemanget, GFF bidrar med viktig idrottskunskap och ett hållbart synsätt på hur fotbollsverksamheten ska bedrivas och vi har lång erfarenhet av att driva projekt och har ryggsäcken full av metoder för att genomföra utbildning och utvecklingsprocesser.

Motverka utanförskap

Med tydlig fokus på värdegrundsfrågor och samverkan är målsättningen att projektet ska bidra till att främja integration och kamratskap och motverka social ohälsa och utanförskap i stadsdelen. Tillsammans med olika aktörer i Sätra blir uppdraget att nå barn och ungdomar och viktiga vuxna för att skapa delaktighet så att fler kan känna sig inkluderade i idrottsrörelsen och samhället.

– Tanken är att projektet ska hitta nycklarna till hur framtidens förening verkar, engagerar och fungerar, säger Ann-Gerd. För oss som driver projektet är det också en fantastisk möjlighet till kunskapsinhämtning. Vi kan göra en djupdykning i vilka specifika förutsättningar som behövs i just det här området och hur man kan skapa engagemang och social hållbarhet med idrotten som verktyg. Vi kommer att öka kunskapen om föreningslivet både hos oss själva och hos Sätraborna, menar hon.

Hitta, engagera och behålla ledare

– Med de samhällsutmaningar som finns idag, i vissa fall extra koncentrerade till specifika områden, krävs nya metoder och arbetssätt för att kunna erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för alla. Idrottsföreningarnas behov av utveckling och stöd är olika men det finns en tydlig gemensam utmaning och det är att hitta, engagera och behålla ledare. Då omfattar det både personer som leder träningar, som sköter administrativa delar och som kan ta plats i föreningsstyrelsen. Det är en av kärnfrågorna i det arbete vi nu startar i Sätra. Vår förhoppning är att vi kan hitta arbetssätt som vi sedan kan sprida till fler föreningar och områden med liknande utmaningar.

Några viktiga målsättningar med DUFF:

  • Att involvera barn och ungdomar så att de kan påverka projektet och föreningens verksamhet.
  • Att involvera de boende och lokala aktörer i stadsdelen.
  • Att skapa samverkan för att bidra till en mer hållbar uppväxtmiljö för barn och unga att växa upp och utvecklas i.
  • Att projektet blir en drivande och positiv faktor i stadsdelen för alla barn och unga som vill spela fotboll, oavsett ambition eller kunskap.
  • Att IK Sätra blir en trygg och välfungerande barn- och ungdomsförening så att alla som vill träna, spela och utvecklas i sin närmiljö ska kunna göra det.
  • Att det ska finnas en väl fungerande ledarrekryteringsplan samt tränar-, ledar- och spelarutbildningsplaner.


DUFF, De Unga – Framtidens Förening, kommer att drivas under två år med RF-SISU som projektägare och samordnare. IK Sätra och Gestriklands Fotbollförbund är projektpartners. Rekrytering av projektledare pågår. Projektet utgår ifrån idrottsrörelsens inriktningsdokument ”Idrotten Vill” och Svenska Fotbollförbundets ”Spela, lek och lär”, som är svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Förutom insatser och finansiering via samarbetsparterna går även Gävle kommun in med medel i projektet.

Kontaktperson för projektet:
Robin Westlin, RF-SISU Gävleborg
This is a mailto link 
073-350 20 41