Hem / Egna nyheter / Politiker – är ni beredda att agera för idrotten?

Politiker – är ni beredda att agera för idrotten?

Endast två av fem kommuner har en aktuell analys över tillgången till idrottsytor enligt Riksidrottsförbundets nationella kommunundersökning. På debattplats i dag efterfrågar RF-SISU Gävleborgs ordförande Thomas Nylund politikens ställningstagande.
Vi vet att ökad fysisk aktivitet bland annat minskar dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar och förbättrar immunförsvaret. Vi vet att idrott också stärker den psykiska hälsan och att engagemang i en idrott kan ge en ökad livskvalitet. Vi vet att idrotten är en fantastisk demokratiskola och en väg in i vårt samhälle.
 
Vi har tidigare frågat föreningarna om hur deras anläggningssituation ser ut och resultatet är nedslående. Var fjärde idrottsförening i Gävleborg upplever platsbrist. Mer än hälften av föreningarna anger att de har ett stort eller ganska stort renoveringsbehov. Det har även lett till att en av fem föreningar i Gävleborg har tvingats säga nej till nya medlemmar. Samma typ av signaler kom även i en kommunundersökning 2019.
Problemet tycks vara uppenbart men trots det är det alltså, tre år senare, endast två av fem kommuner som har en aktuell analys över tillgången till idrottsytor och endast hälften av kommunerna som har en plan för renoveringsbehovet på tre års sikt – det visar Riksidrottsförbundets nya nationella kommunundersökning.
 
I Gävleborg pågår strategiska arbeten i flera kommuner. Vi har bjudits in för att samverka i dessa processer, vilket vi är glada för. Att ta fram en strategisk plan som ringar in vilka utmaningar som kommunen står inför ger goda förutsättningar, men nu gäller det att gå från skrivbordsprodukt till verklig handling – i alla kommuner.
 
Varje dag gör Gävleborgs drygt 650 idrottsföreningar stordåd i det lilla. De är kraften i idrottsrörelsen som gör det möjligt för såväl ung som gammal att få skratta, svettas och svetsas samman. Att det finns plats för idrott är helt avgörande för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till att möta de samhällsutmaningar vi gemensamt står inför, som växande hälsoklyftor och en ökad segregation. Idrott är en effektiv medicin mot ohälsa och skapar nya möten mellan människor.
 
Platsbristen och behovet av renovering är signaler vi måste ta på allvar. Här krävs strategiska beslut, och vi har inte tid att vänta. Idrottsrörelsen bidrar gärna i processen så att vi tillsammans är bättre rustade att möta framtiden. Men för att skapa en långsiktig utveckling av idrotten där vi får fler i rörelse krävs även politiska beslut. Därför politiker:
  • Är ni beredda att ta beslut om en strategisk plan för att skapa bättre förutsättningar för idrott och fysisk aktivitet i er kommun?
  • Är ni beredda att satsa resurser för att det ska finnas plats för idrott i er kommun?
  • Är ni beredda att agera för idrotten?
/Thomas Nylund, ordförande RF-SISU Gävleborg samt utsedd till Årets Stadsbyggare 2022 

Läs mer om RF-SISU Gävlebors viktigaste valfrågor