Hem / Egna nyheter / Platsbrist gör att föreningar tvingas säga nej till nya aktiva

Platsbrist gör att föreningar tvingas säga nej till nya aktiva

Var fjärde idrottsförening i Gävleborg upplever platsbrist. Många tvingas därför säga nej till nya medlemmar. Mer än hälften av föreningarna anger att de har ett stort eller ganska stort renoveringsbehov. Det visar Riksidrottsförbundets enkät.

I den sammanställning som Riksidrottsförbundet gjort utifrån vårens föreningsenkät, framgår att många föreningar har bekymmer att bedriva sin verksamhet på det sätt de önskar. Många upplever brist på tider och plats. En konsekvens är att alla som vill inte kan idrotta när föreningarna tvingas säga nej till nya medlemmar. Dessutom upplever nästan varannan idrottsförening över hela landet att det finns ett stort renoveringsbehov.

Signaler att ta på allvar

– Läget är bekymmersamt eftersom plats för idrott är en förutsättning för föreningsidrotten, säger distriktsidrottschef Ann-Gerd Berdahl. Ska idrotten kunna fortsätta bedriva den verksamhet man önskar och även ha möjighet att nå fler av de som idag står utanför idrotten så måste vi hjälpas åt och skapa bra förutsättningar. Idrottsföreningar behöver kunna bedriva verksamhet nära där barn och ungdomar bor. Platsbristen och behovet av renovering är signaler vi måste ta på allvar, och här behöver vi politikens hjälp.

I enkäten har Riksidrottsförbundet ställt frågor om idrottsplats, yta och anläggning. 5 500 idrottsföreningar som representerar alla idrotter och med en spridning över hela landet har svarat på enkäten. 

Platsbrist hos var fjärde förening i Gävleborg

I Gävleborg svarade 188 idrottsföreningar på Riksidrottsförbundets enkät, så här såg deras sammanställda svar ut:

  • 22 % av idrottsföreningarna i Gävleborg anger att de har ett stort eller ganska stort behov av fler tider att idrotta på.

  • 24 % av idrottsföreningarna i Gävleborg anger att de har ett stort eller ganska stort behov av mer plats att idrotta på utifrån sina behov.

  • 21 % av idrottsföreningarna i Gävleborg anger att de under de senaste tre åren sagt nej till nya medlemmar på grund av brist på tider eller yta till stor del eller till viss del.

  • 54 % av idrottsföreningarna i Gävleborg anger att det finns ett stort renoveringsbehov eller renoveringsbehov till viss del på anläggningen/platsen.

  • 16 % av idrottsföreningarna i Gävleborg upplever att anläggningen/platsen ej är tillgänglig (möjlig att idrotta på) för personer med funktionsnedsättning.

  • 23 % av idrottsföreningarna i Gävleborg upplever att kostnader kopplade till anläggningen utgör ett problem för föreningen att bedriva verksamhet.

Angående renoveringsbehovet så upplevs det lika stort i hela landet och oavsett om föreningen eller kommunen äger platsen. I många fall saknas ventilation, omklädningsrum, sociala ytor eller liknade. 

Viktigt för barn och unga 

– Idrotten arbetar hårt med att rekrytera, återrekrytera och behålla barn och ungdomar i rörelse i idrotten. I idrottsföreningen är du också en del av en gemenskap vilket kan vara en väg framåt för ungdomar som idag saknar tro på sin framtid. Ska idrottsrörelsen framöver klara av att vara den samhällskraft vi behöver vara, vill och kan vara så måste det finnas förutsättningar för idrottsföreningarna att fortsätta bedriva sin fantastiska verksamhet. Att det finns hallar, planer, ytor och tillgång till skog och mark som gör det möjligt att idrotta är basen för all vår verksamhet, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Här kan du läsa sammanställningar av idrottsföreningarnas svar i Riksidrottsförbundets Anläggningsenkät (pdf)