Hem / Egna nyheter / Partnerskap med regionen för förbättrad psykisk hälsa

Partnerskap med regionen för förbättrad psykisk hälsa

Hur kan vi med gemensamma krafter ge fler barn och unga möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid? I dialog med Region Gävleborg mynnade frågeställningen ut i ett partnerskap där RF-SISU Gävleborg kan tillföra viktig kompetens och nya metoder.

Region Gävleborg och RF-SISU Gävleborg har tecknat samarbetsavtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP). Avtalet gäller ett år med möjlighet till förlängning och ger oss som organisation möjlighet att, med stärkt finansiering, fördjupa arbetet med att nå ut till fler barn och unga och sänka trösklarna för att ge fler möjligheten till en aktiv fritid. För Region Gävleborg handlar det om att bredda folkhälsoarbetet, med särskild fokus på psykisk hälsa, genom nya samverkansformer.


Fredrik Åberg Jönsson (V) ordförande i Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg och Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg, skriver på avtalet som är startpunkten i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).

RF-SISU Gävleborgs arbete kommer kortfattat att gå ut på att skapa bryggor mellan skolan och civilsamhället. I arbetet ingår metodutveckling för att involvera barn och unga så att de själva kan vara med och påverka sin fritid. Särskild fokus ligger även på barn och unga med funktionsnedsättning. Arbetet genomförs i två pilotområden – ett område i stadsmiljö, Sätra i Gävle, och ett område med landsbygdsprägel, Ovanåkers kommun.

– För oss innebär partnerskapet en värdefull möjlighet att kunna fördjupa vårt arbete med att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för alla barn och unga. Med regionen som partner kan vi gemensamt bygga kunskap kring de här frågorna, kartlägga förutsättningar och hitta metoder för att nå barn och unga på nya sätt, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg.

– RF-SISU Gävleborg står för ett unikt kunnande och ett stort kontaktnät som kommer att bli viktigt i arbetet för att minska den psykiska ohälsan, inte minst nu efter pandemin. I verksamheten når de grupper vi inte når i samma utsträckning. Idrottsrörelsen tillför mycket mer än idrott – det handlar om värderingar och att få vara med i en gemenskap. Det är stor samhällsnytta i det, säger Fredrik Åberg Jönsson (V) ordf Hållbarhetsnämnden.

– Det här är en unik satsning, det finns ingen motsvarighet i landet. Satsningen på att minska den psykiska ohälsan i länet och att utöka samverkan i civilsamhället på det här sättet. Det här arbetssättet är nytt för vår organisation och jag tror mycket på det. Tillsammans kan vi tackla samhällsproblemen, säger han.

Fredrik Åberg Jönsson (V) ordförande i Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg, Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg och Jennie Palmberg strateg Folkhälsa och hållbarhet Region Gävleborg.
Fredrik Åberg Jönsson (V) ordförande i Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg, Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg och Jennie Palmberg strateg Folkhälsa och hållbarhet Region Gävleborg.