Hem / Egna nyheter / Över 100 nyanlända har lotsats till föreningar genom Hälsa för alla

Över 100 nyanlända har lotsats till föreningar genom Hälsa för alla

I projektet Hälsa för alla, en vidareutveckling av regeringens satsning Svenska från dag ett, kombineras folkbildning för nyanlända med träning. Ett av målen är att deltagarna ska bli mer fysiskt aktiva – gärna i en idrottsförening.

I arbetet med Hälsa för alla har cirka 100 av de nära 300 deltagarna fått hjälp att matchas med en passande förening där de idag är aktiva. Ett exempel är Hilal Kalil som tillsammans med andra nyanlända fick hjälp av RF-SISU Gävleborg att starta en volleybollsektion i Korpen Bollnäs – där han idag är en av tränarna. Hilal har fått utbildning i Idrottens föreningslära via RF-SISU Gävleborg och har även ett styrelseuppdrag på gång efter sommaren.

– Vi valde att gå igenom en befintlig förening, Korpen Bollnäs, för att underlätta integreringen och snabba på processen för deltagarna för att de skulle komma till spel så snabbt som möjligt i stället för att starta en ny förening, berättar Afaf Radhison, projektledare för Hälsa för alla. Vi har utbildat deltagarna i föreningslära för att de ska kunna engagera sig i föreningens verksamhet och kunna bli en del av föreningen.

Ett volleybollag
Nystartat volleybollag - Hilal längst till höger.

Konceptet har varit att mixa folkbildning med fysisk aktivitet i syfte att få fler asylsökande och nyanlända att komma i rörelse och engagera sig i en idrottsförening. Fokus på arbetet har varit i två kommuner, Bollnäs och Söderhamn. Målgruppen har varit unga vuxna och vuxna, både kvinnor och män.

– Här lyckades vi relativt snabbt ställa om verksamheten trots rådande pandemi och har under året lyckats slussa vidare cirka 100 personer till olika föreningar. Förutom Bollnäs Korpen så har nya medlemmar välkomnats av BK Fajt basket, Söderhamns Tennisklubb, Söderhamns Gymnastikförening och Sandarne IF fotboll, berättar Afaf.

Två personer med tröjor där det står Ledare på ryggen.
Ta rygg på projektledare Afaf Radhison, till höger, och gruppledare Rasha Ghrears.

Under 2020 har 1 157 utbildningstimmar genomförts inom ramen för Hälsa för alla, RF-SISU Gävleborg har nått nära 300 deltagare i Bollnäs och Söderhamn, varav ca 100 har slussats vidare till idrottsföreningar där de idag är aktiva.