Hem / Egna nyheter / Nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott – "Ett jättebra verktyg"

Nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott – "Ett jättebra verktyg"

För att svensk idrott ska kunna nå visionen att vara bäst i världen behöver vi bedriva verksamhet på barns och ungas villkor. Ett steg i det arbetet är de nya riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott.

Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef på RF-SISU Gävleborg välkomnar de nya riktlinjerna som ett bra och modernt stöd och verktyg i idrottsrörelsens utvecklingsarbete.

– Det här är ett jättebra stöd, inte minst för alla SF när det gäller träning och tävling, innehåll i utbildningar och andra viktiga delar, säger hon. För oss på RF-SISU Gävleborg blir det här dokumentet viktigt att ta stöd i när vi arbetar med idrottsföreningarna. Det finns mycket i riktlinjerna som till exempel handlar om barns och ungas delaktighet, något vi ser är mycket viktigt för att locka och behålla unga inom idrotten. I distriktet har vi många bra exempel som kan vara förebilder och en inspiration för andra.

– Man pratar i dokumentet om att barn- och ungdomsidrotten ska vara nyfiken och i ständig rörelse. Det tycker jag är tilltalande. Det finns något väldigt inbjudande i det.

I riktlinjerna tydliggörs också att det är den inre drivkraften hos barn och unga och den långsiktiga utvecklingen som ska sättas i i centrum. Verksamheten ska bidra till hälsa och välbefinnande över tid, allt i linje med Barnkonventionen som ju är lag sedan drygt två år tillbaka.

Malin Träff, ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet berättar mer:

– Idrottsverksamhet för barn och unga ska vara rolig och få unga att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär att den behöver vara inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar. Med de nya riktlinjerna förtydligas vad det betyder i praktiken, säger hon.

Här hittar du Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

I filmen nedan kan du höra Malin Träff berätta mer om riktlinjerna:

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott omfattar all verksamhet för barn och ungdomar upp till och med 19 år och innehåller fem huvudriktlinjer.

  1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
  2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
  3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
  4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

För varje huvudriktlinje finns vägledning till specialidrottsförbunden för vilka insatser de behöver göra för att kunna efterleva riktlinjerna. I riktlinjerna beskrivs exempelvis vilka rutiner och handlingsplaner som behöver finnas och vad tränarutbildningar behöver innehålla. I riktlinjerna finns även bland annat vägledning för översyn av tävlingsformer och regelverk.

Riktlinjerna har tagits fram i nära samverkan med specialidrottsförbunden och även barnrättsorganisationerna UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris. Riktlinjerna syftar till att beskriva vad barns rättigheter innebär i den idrottsliga praktiken. De syftar också till att vägleda i arbetet mot målet att nå fler idrottsliga framgångar internationellt såväl som mot utmaningen att nå fler och nya barn och ungdomar och att få så många som möjligt att vilja idrotta i förening hela livet.