Hem / Egna nyheter / Nu river vi hindren tillsammans – konferens med parasport som tema

Nu river vi hindren tillsammans – konferens med parasport som tema

En aktiv fritid – hur ger vi alla det valet? Frågan ställdes till beslutsfattare och andra med koppling till ämnet vid vår konferens idag där vi pratade om hur vi gemensamt kan underlätta fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning.

Bilden ovan: Arrangörerna: Jakob Westerlund, Gästriklands och Hälsinglands Innebandyförbund, Elin Lund Jonsson, Parasport Gävleborg, Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg, Pia Hillgren, Verksamhetschef inkludering RF-SISU Gävleborg och Victor Holmgren, idrottskonsulent RF-SISU Gävleborg.

För en person med en funktionsnedsättning kan vägen till en aktiv fritid många gånger upplevas både lång och fylld av hinder. Idrott för nästan alla duger inte i Gävleborg. Med konferensen ville vi sprida kunskap och goda exempel, men även sätta fingret på vilka hinder som vi gemensamt måste se till att undanröja för att ge alla jämlika möjligheter till en aktiv fritid och där idrottsglädjen kan vara en del.

Tio gånger högre ohälsa

Åsa Llinares Norlin, ordförande Parasport Sverige, och Elin Lund Jonsson, Parasport Gävleborg, gav en tydlig bild av situationen för målgruppen. Statistik visar bland annat att ohälsotalen är 10 gånger så höga som för personer utan funktionsnedsättning. Färska undersökningar sätter fingret på vilka hinder som finns i vägen för ett aktivt liv och pekar på vilka enorma stressfaktorer detta utgör för målgruppen. Man vill också tydligt trycka på att vi måste se människan i första hand, det är personen som ska vara i fokus och inte funktionsnedsättningen i sig.

Åsa Llinares Norlin Parasport Sverige och Ann-Gerd Bergdahl RF-SISU Gävleborg samtalar
Åsa Llinares Norlin, ordförande Parasport Sverige samtalar med Ann-Gerd Bergdahl RF-SISU Gävleborg i studiosoffan vid konferensen.

Vissa hinder kan idrottsrörelsen och parasporten själva angripa, men hinder som till exempel otillräcklig färdtjänst, dyra hjälpmedel eller otillgängliga miljöer ligger på andra instansers bord. Syftet är att konferensen ska vara en tändande gnista för en fortsatt konkret dialog om hur vi på ett långsiktigt hållbart sätt kan samverka för att eliminera dessa hinder. Kan vi till exempel ändra vårt synsätt och tänka på hjälpmedel för en person med funktionsnedsättning som en investering och inte som en kostnad?

– Målet om en idrott för alla är så viktigt, säger Åsa Llinares Nordin. Det fria valet bör vara en självklarhet, att jag själv kan bestämma var jag vill idrotta. Kanske vill jag vara i ett sammanhang där fler har funktionsnedsättningar – men kanske vill jag vara i en förening där jag har kompisar som inte har någon funktionsnedsättning. Mycket handlar om normer och värderingar, säger Åsa. Det är en fråga för hela samhället.

Inte bara prata utan handla

– Vi får kraft när vi hjälps åt, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg. Vi har lagt grunden genom de strategier som vi alla har formulerat och tagit beslut om inom våra respektive verksamheter, men det förpliktigar och kräver att vi inte bara pratar utan handlar. Vi behöver arbeta på många nivåer för att bidra till att nå målen. Att möjliggöra en inkluderande idrott för alla är en viktig del i idrottsrörelsens strategi för framtiden. Det är en utvecklingsresa som vi påbörjat med kraft, men som vi inte kan genomföra helt på egen hand.

Från RF-SISU Gävleborg, Parasport Gävleborg, Gästriklands Innebandyförbund och föreningen KF Heros satte vi ned för ett år sedan och ringade in en målbild för samverkan kring de här frågorna. I gruppen såg man bland annat behov av en ny typ av ledarutbildning. De planerna har vi satt i verket och en efterlängtad utbildning med fokus på att leda personer med funktionsnedsättningar lanseras inom kort. Dagens konferens är också ett led i arbetet att skapa starka nätverk och utbyta kunskaper. En uppföljande konferens med fokus på tillgängliga anläggningar kommer att arrangeras i mars 2021.

Jakob Westerlund Gästriklands och Hälsinglands Innebandyförbund samtalar med Elin Lund Jonsson Parasport Gävleborg.
Jakob Westerlund, Gästriklands och Hälsinglands Innebandyförbund, berättar om projektet "Innebandybollen i centrum", till höger Elin Lund Jonsson, Parasport Gävleborg.

Goda exempel

Under konferensen presenterade en rad aktörer goda exempel där man tänkt gränsöverskridande och nått goda resultat genom samverkan:

  • Innebandybollen i centrum – samverkan för en mer aktiv fritid. Jakob Westerlund, Gästriklands Innebandyförbund,
  • Gränsöverskridande strategier på kommunal nivå, Josefine Wennelin, Gävle kommun
  • Exemplet Jämtland, med fokus på att riva hinder på riktigt för att göra vinster på individ- och samhällsnivå. Karin Riddar, Parasport Sverige

Konferensen arrangerades av RF-SISU Gävleborg i samverkan med Parasport Gävleborg och Gästriklands Innebandyförbund.

Skärmbild av presentation som hålls av Karin riddar Parasport Sverige
Presentation av Karin Riddar, Parasport Gävleborg, om hur Jämtland jobbar för att integrera parasportens frågor i utvecklingsarbetet långsiktigt.