Hem / Egna nyheter / Nu drar Rörelsesatsning i skolan igång i Gävle

Nu drar Rörelsesatsning i skolan igång i Gävle

Satsningen ger barn och unga förutsättningar för att kunna, vilja och våga röra sig. Genom ett unikt samarbete med Rädda Barnen kan vi göra mer för barn med särskilt utsatta levnadsförhållanden – det gör satsningen extra hållbar och inkluderande.

Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultaten. Ändå vet vi att barn och unga rör på sig alldeles för lite och är stillasittande en alldeles för stor del av dagen. För att komma till rätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.

Barnen i centrum

Det är precis det som nu sker i Gävle där RF-SISU Gävleborg tillsammans med Gävle Kommun och Rädda Barnen kraftsamlar för att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för en hälsofrämjande, tryggare och mer inkluderande skola och fritid. Samarbetet mellan de tre huvudaktörerna har barnen i centrum. Det handlar om barns fysiska och psykiska välbefinnande, om att skapa förutsättningar och möjligheter för barn och unga att kunna, vilja och våga röra sig hela livet.

Startskottet gick den 7 januari då vi bjöd in till en fullmatad utbildningsdag för både skolpersonal, föräldrar och idrottsföreningar. Syftet var att bjuda på kunskapshöjande insatser främst kring rörelseförståelse. Skolpersonalen fick, i både teoretisk och praktisk form, grundläggande kunskap och konkreta tips på temat rörelseförståelse så att de kan skapa motivation, glädje och självförtroende hos fler barn och ungdomar.

Person som visar rörelseövningar tillsammans med två personer på en scen.
En av dagens föreläsare, Pilo Stylin, Svenska Budo och kampsportförbundet, visar övningar som sätter fart på både kropp och knopp.

Bygga broar mellan skola, familj och fritid

Samarbetet mellan RF-SISU Gävleborg, Gävle Kommun och Rädda Barnen omfattar mycket mer än rörelseförståelse och kunskapshöjande insatser. Det handlar också om att bygga broar mellan skola, familj och fritid. I ett separat pass bjöds därför även föräldrar, ledare och övriga intresserade in till föreläsningar och workshops.

– Det är viktig att både skola, föreningar och familjer får ta del av den kunskap som finns kring rörelseförståelse. På så sätt kan föräldrar inspirera sina barn utifrån deras specifika förutsättningar och föreningar kan stå bättre beredda att ta emot barn och unga som inte har tidigare erfarenhet av idrott och föreningsaktiviteter. Att stärka både skola, föräldrar och föreningsliv tror jag är viktigt och en nyckel till att få fler barn att hitta rörelseglädjen. Menar Pia Hillgren, verksamhetschef på RF-SISU Gävleborg.

– Från idrottsrörelsen sticker vi ut hakan och påstår att rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse, fortsätter hon. Barn och unga mår bättre och skolresultaten förbättras när de är mer fysiskt aktiva och rör på sig i skolan och på fritiden.

Stöd för barn som lever i utsatthet

Sist men inte minst handlar det om att omsätta ord och kunskap i handling. I arbetet med att stärka idrottsföreningarnas värdegrundsarbete har Rädda Barnen en viktig roll med sin erfarenhet och kompetens.

Många idrottsföreningar har en genomtänkt och schysst värdegrund men det kan ändå vara svårt att hantera situationer som uppkommer där barn och ungdomar utsätts för kränkningar eller diskriminering. Med Rädda Barnens verksamhet High Five får idrottsföreningar stöd att inkludera de mest utsatta barnen och erbjuda dem en tryggare och mer meningsfull fritid. I samarbetet får idrottsföreningar konkreta verktyg för att skapa rutiner för en tryggare idrott.

Många personer som testar övningar där man kastar färgade tylldukar i luften.
På plats i Monitor ERP Arena, Gävle, fanns 170 personer från skolor i Gävle med omnejd som glatt provade på olika övningar.

– Vi kommer även att ansvara för en del i satsningen som handlar om traumamedvetenhet hos skolpersonal, föräldrar och andra viktiga vuxna så att de kan förstå och bemöta barn och unga som lever i utsatthet, säger Stina Walheim, Regional verksamhetsansvarig hos Rädda Barnen.

– Det känns inspirerande att få vara med och bidra med vår kompetens i det här samarbetet så att också de barn i Gävle med mest utsatta levnadsförhållanden får sina rättigheter tillgodosedda, säger Stina.

Samarbetet är styrkan

– Den här satsningen är ett spännande exempel på att uppnå flera delar i Gävle kommuns arbete med Social hållbarhet. Vi vet att både barns och ungas hälsa och uppväxtvillkor skiljer sig åt, samt att det finns tydliga samband. Vi kommer att arbeta aktivt utifrån den kunskapen och bidra till att viktiga frisk- och skyddsfaktorer stärks. Styrkan i projektet är just samarbetet mellan Gävle kommun, RF-SISU och Rädda Barnen, vi behöver ett gott samarbete med civilsamhället för att lyckas! konstaterar Josefine Vennelin, strateg social hållbarhet Gävle Kommun.

Tre kvinnor vid ett bord på Monitor Arena Gävle.
Bilden ovan från vänster: Pia Hillgren, RF-SISU Gävleborg, Josefine Vennelin, Gävle kommun och Stina Walheim, Rädda Barnen Gävleborg.


Mer om Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan är en nationell satsning som utförs på uppdrag av regeringen och samordnas av Riksidrottsförbundet. Rörelsesatsning i skolan i Gävleborg är sedan tidigare igång i Ockelbo kommun och Nordanstigs kommun. I Gävle kommer satsningen att inledas i Lillhagsskolan och Sjöängsskolan i Bomhus, i Forsbacka skola samt i Andersbergsskolan.

Länk till mer information om Rörelsesatsning i skolan Gävleborg

Mer information om Rörelsesatsning i skolan hittar du på Riksidrottsförbundets webbplats (öppnas i nytt fönster)

För mer information ta gärna kontakt med oss: 
RF-SISU Gävleborg, Pia Hillgren, Verksamhetschef 070-350 75 48
Gävle Kommun, Josefine Vennelin, Strateg Social hållbarhet 076- 518 75 73
Rädda Barnen, Stina Walheim, Regional samordnare 08-698 92 10 eller 072-963 65 84
Tre logotyper - RF-SISU Gävleborg, Gävle kommun och Rädda Barnen.