Hem / Egna nyheter / Nära sex miljoner i kompensationsstöd till länets idrottsföreningar

Nära sex miljoner i kompensationsstöd till länets idrottsföreningar

Idag får Gävleborgs idrottsföreningar besked om summan av statligt krisstöd för perioden juli-september. Stödet baseras på hur stor förlust som föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd.

Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 1 juli till och med 30 september. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening.

– Vi har många mindre föreningar som kanske inte har förlorat så många kronor, men dessa kronor är i flera fall en stor del av deras totala omsättning. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett i förhållande till den ekonomiska förlusten, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet (RF).

Länets idrottsföreningar får dela på nära sex miljoner kronor

I Gävleborg ansökte 96 idrottsföreningar om kompensationsstöd för den aktuella perioden om sammanlagt 13 600 000 kronor, 80 av dessa föreningar får nu dela på 5 994 000 kronor, vilket motsvarar 3,8 % av den totala pott som Riksidrottsförbundet (RF) fördelat nationellt. Det genomsnittliga stödet till föreningar är 44 procent av ansökt belopp.

– Det här bidraget är värdefullt för föreningarna. Dock får de bara som mest 60 % av det sökta beloppet och några blev helt utan, så det är förstås fortsatt kämpigt ekonomiskt för många föreningar, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg.

– Att minska smittspridningen och mota pandemin är fortfarande högst prioriterat och stärkta lokala allmänna råd över landet har ytterligare begränsat föreningarnas möjligheter att bedriva sin idrott. Jag är imponerad av föreningarnas engagemang och vilja att ställa om. Under alla mina år inom idrotten har jag nog aldrig så samstämmigt hört från beslutsfattare att föreningslivet är så viktigt. Tillsammans behöver vi göra insatser för att föreningarna ska orka igenom detta och vara starka när vi återgår till mer normala förhållanden igen, säger hon.

Fördelning av stöd per förening, idrott, kommun och distrikt (Excel)

Stödet till föreningarna börjar betalas ut måndag den 23 november och RF räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd under vecka 48. Föreningar som tilldelats stöd har under dagen fått besked från Riksidrottsförbundet.

Förutom de föreningar som idag fått besked om stöd från RF har även föreningar som drabbats ekonomiskt av exempelvis uteblivit slutspel eller inställda stora evenemang och tävlingar sökt stöd separat via specifikt specialidrottsförbund och det är då förbundet som beslutar om hur stödet ska fördelas.

Arbetet för idrottsrörelsens överlevnad fortsätter

Fortsättningsvis finns det fler frågor som RF arbetar vidare med.

– Idrottsföreningarna har ända sedan i mars gjort fantastiska insatser för att ta ansvar för minskad smittspridning och samtidigt försökt hålla igång så mycket aktivitet som möjligt trots att de också kämpat med ekonomin. Sverige behöver ledare och förtroendevalda i idrottsrörelsen som orkar hålla i och hålla ut genom pandemin för folkhälsa och gemenskap över gränser – oavsett ålder och ambitionsnivå. Det kommer att krävas extraordinära insatser även under 2021 och därför ser vi behov av minst 2 miljarder i ytterligare stöd under nästa år och besked från regeringen behövs snabbt, säger Björn Eriksson, ordförande RF.

– Jag är djupt oroad över de äldre tonåringar som i och med stärkta lokala allmänna råd nu inte ska träna. Här behöver vi och Folkhälsomyndigheten hitta en lösning så vi inte tappar dessa killar och tjejer när de kanske behöver idrotten och tillhörigheten i föreningen som mest. Det går också för långsamt för Folkhälsomyndigheten och regeringen att hitta lösningar för de lopp och tävlingar som engagerar motionärer i alla åldrar – och som genomförs utomhus, över stora ytor och utan trängsel, säger Björn Eriksson.

Mer information om processen kring kompensationsstödet:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen