Hem / Egna nyheter / Match och tävling i mindre omfattning tillåts för alla åldrar

Match och tävling i mindre omfattning tillåts för alla åldrar

Folkhälsomyndigheten kommer nu med ett antal förtydliganden inför den 1 juni i de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. Läs mer om hur skrivningen "i mindre omfattning" ska tolkas.

Tidigare har Folkhälsomyndigheten meddelat att det är möjligt att delta i mindre läger och cuper från den 1 juni. Nu har det alltså även kommit ett förtydligande vad som gäller från samma datum kring match och tävling – oavsett barn, ungdom eller vuxen. 

Detta gäller från den 1 juni:

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd

  • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
  • endast genomföra mindre läger och cuper.

Oavsett ålder är det alltså från den 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper.

Detta säger Folkhälsomyndigheten om cuper, tävlingar och matcher i mindre omfattning:

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, d.v.s. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

På Folkhälsomyndeighetens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för läger och cuper samt ta del av deras checklista över förebyggande åtgärder. 

Ändringarna i pandemilagen från den 1 juni

Den 1 juni kommer, som vi berättade i går, även ändringar kring pandemilagen börja gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar.
Nu har denna, något mer tydliga skrivning, publicerats:

  • Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare.
  • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
  • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Liksom tidigare gäller fortsatt begränsningar för antal personer inomhus. Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer oavsett lokalens storlek. Beräkning av antalet ska göras utifrån att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

***

Vid behov, kontrollera även med ditt specialidrottsförbund om några specifika rekommendationer, tolkningar och riktlinjer gäller för just er idrott.

Om du har fler frågor om corona och idrott kan du mejla din fråga till This is a mailto link

Du är alltid välkommen att bolla dina funderingar med din idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg så kan de hjälpa dig sortera frågorna dit de hör hemma.