Hem / Egna nyheter / Lättnader införs för motionslopp och publik 1 juli

Lättnader införs för motionslopp och publik 1 juli

I den nya begränsningsförordning som gäller från 1 juli tillåts fler deltagare vid motionslopp och liknande tävlingar samt mer publik vid arenaidrott.

För idrottsrörelsens del har idrotter som utövas på vatten, snö, väg och i skog drabbats mycket hårt under pandemin på grund av att deras verksamheter – utan avgränsad arena – regleras av just begränsningsförordningen och ordningslagen. En lag som inte varit utformad med hänsyn till nuvarande pandemi.

Regeringens besked om lättnader innebär för idrotten att begränsningen av antal deltagare är 900 och att detta gäller i start- och målområde och inte hela banan – något som idrottsrörelsen tydligt framfört under en längre tid. Bestämmelsen gäller även för idrottstävlingar på väg och på eller i vatten eller skog, till exempel segling och enduro.

Dessutom öppnas för mer publik på arenor och även möjlighet till sektionering. Ett synsätt som Riksidrottsförbundet tillsammans med specialidrottsförbund pekat på under en längre tid.

Några punkter som gäller från 1 juli

  • För inomhusarrangemang tillåts 50 deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas.
  • För utomhusarrangemang får maximalt 600 deltagare tillåtas om deltagarna inte anvisas en sittplats, respektive upp till 3 000 personer med anvisad sittplats. Om arrangemanget har sektioner med möjlighet att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra och kan hålla smittsäkert avstånd gäller deltagartaket för varje sektion.
  • För motionslopp och liknande tävlingar gäller 900 deltagare i start- och målområde.

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. För idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena räknas utövarna men inte åskådare (och övriga deltagare utanför start-, tävlings- och målområdet) som deltagare, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande.

Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av att fortsätta följa de allmänna råd som gäller om att bland annat hålla avstånd.

Detaljer om ändringarna i begränsningsförordningen och mer vad som gäller för idrotten från den 1 juli hittar du i RIksidrottsförbundets faq om corona och idrott

Folkhälsomyndighetens info om vad som gäller från 1 juli