Hem / Egna nyheter / Lättnader även i Gävleborg för idrotten från 1 juni

Lättnader även i Gävleborg för idrotten från 1 juni

De lättnader för idrotten, som regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare aviserat kommer att gälla även för Gävleborg från 1 juni då Region Gävleborg och Länsstyrelsen övergår till att följa de nationella rekommendationerna.

Beskedet innebär bland annat lättnader kring tävling, match, läger och mindre cuper för barn samt nya publiktak på upp till 500 personer utomhus och 150 utövare vid tävlingar i skog, på vatten och väg. 

Från och med den 1 juni möjliggörs även öppning av de kommunala anläggningarna i den takt och omfattning som är möjligt utifrån lokala och anläggningsspecifika förutsättningar samt det regelverk som gäller på nationell nivå. För information om vad som gäller där du bor hänvisas till respektive kommun.

Det är väldigt skönt att även Gävleborg nu kan följa de nationella rekommendationerna, säger Ann-Gerd Bergdahl distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg. Idrottsrörelsen i distriktet har varit tålmodiga och tagit ett stort ansvar för att bidra till minskad smittspridning på många sätt. Nu får de förhoppningsvis tillbaka en del energi när verksamheterna kan börja öppna upp lite mer. Det är verkligen efterlängtat.

Detta gäller från den 1 juni

 • Tävling och match samt mindre cuper utomhus och inomhus tillåts för barn och ungdomar.
 • Sommarläger och kollo tillåts för barn och ungdomar.
 • Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus.
 • Tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts för 150 personer.
 • 500 personer tillåts för publik med anvisad plats utomhus.
 • 100 personer tillåts för publik utan anvisad plats utomhus.
 • 8 personer tillåts fortsatt för publik utan anvisad plats inomhus.
 • 50 personer tillåts för publik med anvisad plats inomhus.

Samtidigt gäller fortfarande att alla ska ta hänsyn till allmänna råd och rekommendationer om att till exempel hålla avstånd.

Folkhälsomyndigheten har även gått ut med vissa förtydliganden kring de olika punkterna 

Sedan tidigare är det på nationell nivå, men ej i Gävleborg, tillåtet för barn och unga födda 2002 eller senare att delta i enstaka match eller tävling utomhus – om samma formulering kommer att gälla från 1 juni får vi avvakta och se när Folkhälsomyndighetens förtydligande kommit.

Om läger och cuper

De nya allmänna råden från den 1 juni innebär att läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag.

Det är bra om läger och cuper riskbedöms utifrån förebyggande åtgärder som listas här nedan, och planeras för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar. Till exempel om aktiviteten är inomhus eller utomhus, vilken storlek det är på lokalerna och antalet deltagare.

Förebyggande åtgärder läger/cuper

Lägerverksamheter kan genom att följa de allmänt förebyggande åtgärderna minska riskerna för spridning av coronavirus:

 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.
 • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.
 • Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.
 • Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.

Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.

Fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

– Den höga smittspridningen i länet gjorde att jag bedömde att vi i Gävleborg behövde vänta med att införa de nya rekommendationerna. Nu ser läget bättre ut och smittspridningen är på väg ner, men det gäller att vi fortsätter att följa rekommendationerna så att smittspridningen inte tar fart igen, säger smittskyddsläkare Shah Jalal, som även betonar vikten av att vara försiktig även efter vaccinering och att även vaccinerade följer de rekommendationer som gäller.

Mer information finns på Riksidrottsförebundets sida Coronaviruset och idrottsrörelsen. Där finns även en Frågor-och-svar-sida som uppdateras i takt med att nya rekommendationer och förtydliganden kommer:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Frågor om corona och idrott som ej kan besvaras av ditt specialidrottsförbund kan du ställa till: This is a mailto link 

Notera även att respektive specialidrottsförbund kan ha anpassade rekommendationer. Kontakta ditt förbund vid idrottsspecifika frågor.