Hem / Egna nyheter / Lärgrupper – den röda tråden för Team Hudik

Lärgrupper – den röda tråden för Team Hudik

Att föreningen har en värdegrund är jättebra, men ska den betyda någonting på riktigt så måste den få fäste i verksamhetens alla delar. Då är lärgruppen den bästa metoden för att nå resultat, menar Lotta Ericsson i IF Team Hudik.

För IF Team Hudik Fotboll är det viktigt att alla i föreningen ska kunna stå för den linje som föreningen har. Lotta Ericsson är kanslist i föreningen och berättar att man tog ett nytt helhetsgrepp om verksamheten och reviderade sin värdegrund och sina stadgar för några år sedan.

– Det är styrelsen som lägger grunden, säger Lotta. De ser över våra styrdokument och pratar om värdegrunden och vad verksamheten ska stå för. Vi har en ordning där vi sedan tar upp viktiga dokument även på våra ledarträffar, där de får diskutera värdegrunden och våra mål och komma med synpunkter.

”Alla måste veta vad vi står för”

– Värdegrunden har vi tagit fram för att den ska styra hur vi ska vara som förening och vilket förhållningssätt vi har till våra barn och ungdomar, berättar hon. Tanken är att ledarna ska föra vidare till föräldrarna vilken värdegrund vi har så att även de är väl medvetna om den. Alla måste veta vad vi står för annars fungerar det inte.

En mindre grupp flickor i röda matchtröjor står tillsammans med en tränare och håller upp händerna i luften.
Flickor 07 är en av de grupper som får lära sig om föreningens värdegrund.

En stor del av utvecklingsarbetet sker som lärgrupper – alltså att man i mindre grupper, utifrån en plan, tar upp ämnen för att lära av varandra och utveckla föreningen. Tiden som läggs ned rapporteras in till RF-SISU Gävleborg och man kan få olika typer av stöd i arbetet.

Röd tråd med lärgrupper

Att samverka med RF-SISU Gävleborg är värdefullt tycker Lotta.
– Jag och Per som är idrottskonsulent på RF-SISU träffas och bollar ganska ofta. Han har tips om vad som är på gång och knuffar oss vidare ”har ni funderat på det här?” säger han och tipsar om någon utbildning eller något nytt verktyg. Många av utbildningarna är jättebra.

För Team Hudik är värdegrundsarbetet en stor grej, det märker man. De har tagit ett helhetsgrepp och skapat en röd tråd med hjälp av lärgruppsarbetet.

Levande arbete som pågår hela tiden

– Det ska fungera från styrelsen, via ledarna och ända ut till spelare och föräldrar. Lärandet äger rum i många olika former. Vi tar upp frågorna vid föräldramöten och ledarträffar. Att förmedla värdegrunden på ett bra sätt till spelarna görs i en ständigt pågående process med lärgrupper i samband med lagträffar inför träningar och matcher. Det är ett levande arbete som pågår hela tiden, säger Lotta.

Att ha en röd tråd i det man gör, det är ju ett vanligt sätt att uttrycka sig. Men IF Team Hudik baserar verkligen sin föreningsverksamhet rent konkret på bokstäverna R-Ö-D.

R – Rent spel, respekt
Ö – Ödmjukhet, glädje & gemenskap
D – Demokrati, delaktighet & allas rätt att vara med

En grupp tjejer sitter på en läktare och lyssnar till en ledare.
Uppstart i projektet "Teams" - en satsning som vuxit fram med hjälp av lärgruppsdiskussioner.

Lärgrupper som leder till projekt

IF Team Hudiks verksamhets riktar sig till tjejer och ”Den Röda Tråden” är deras verksamhetsbeskrivning. Den belyser de värderingar och ställningstaganden föreningen kommit överens om och som ska gälla alla medlemmar och övriga anknutna till föreningen.

Den röda tråden utgår från Riksidrottsförbundets stadgar, Anvisningar för Barn- & ungdomsidrott och Idéprogrammet Idrotten vill. Den Röda tråden bygger också på anvisningar ur Skapa trygga Idrottsmiljöer och Barnens spelregler.
Utifrån den röda tråden har de även haft lärgrupper för att forma ett antal projekt:

  • ”Plusträningar” – kompetenshöjande träningar för ledare och spelare i ungdomslagen, med syfte att stärka tilliten till sin egen förmåga i respektive roller, vilket leder till högre motivation och vilja att fortsätta spela fotboll längre.
  • ”Teams” – för att skapa gemenskap för tjejer mellan 14 och 17 år genom olika aktiviteter som ger starkare inkludering i föreningen och samhället.
  • ”Skolfotboll” – för att nå barn som står utanför idrotten och intressera dem för fotboll och föreningslivet – ett arbete de bedriver i samverkan med Hudiksvalls kommun och Svenska Fotbollförbundet – och som de sett stora effekter av i föreningen.
  • ”Jerusalema Challenge” – en film som föreningens unga gjorde under corona för att peppa sig själva och andra till rörelse genom att visa den glädje och gemenskap som fotbollen ger.

Film fylld av rörelseglädje

Precis som lärgrupperna ger föreningen energi i arbetet, vill vi avslutningsvis ge dig som läsare en energikick: Se filmen med Team Hudiks tolkning av ”Jerusalema Challenge” på föreningens Youtubekanal – häng med och dansa loss!

En bild av mittcirkeln på en fotbollsplan där spelare i röda tröjor står utplacerade runt cirkeln. I mitten syns en logotyp med texten IF Team Hudik
Filmen "Jerusalema Challenge" växte fram genom att man i lärgruppsform diskuterade vad man kunde göra för att peppa varandra under corona.


Mer om lärgrupper

Vill du veta mer om hu du kan starta lärgrupper för att utveckla din förening? Kontakta din idrottskonsulent så hjälper vi dig i gång. Läs mer här:
Länk till Lärgrupp – den enkla metoden för utveckling i din förening