Hem / Egna nyheter / "Långsiktiga planer för idrotten, oerhört angeläget idag"

"Långsiktiga planer för idrotten, oerhört angeläget idag"

Långsiktiga kommunala planer för idrotten behövs när samhället ska resa sig efter Coronapandemin. RF-SISU Gävleborgs ordförande Thomas Nylund vill se samverkan mellan kommunerna och idrotten för att skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

Coronapandemin har synliggjort samhällets segregation och skillnader i hälsa mellan grupper. Idrott och fysisk aktivitet är en av de bästa och billigaste åtgärderna för att möta ökande ohälsa.

Riksidrottsförbundets enkätundersökning hos kommunerna visar att 45 procent av kommunerna har gjort en analys av tillgång till idrottsytor i kommunen. Ungefär hälften av kommunerna har inte en utvecklingsplan för idrottsanläggningar. Samtidigt är många anläggningar från 1960- och 70-talet i starkt behov av modernisering.

Regeringen meddelade nyligen att man vill se över möjligheterna att inrätta en fond som hjälper kommuner att modernisera idrottsanläggningar och våga investera i nya anläggningar.

– Ett hållbart samhälle behöver mer än bostäder. Säger Thomas Nylund, ordförande för RF-SISU Gävleborg. Bygger vi inte bra platser för idrott riskerar vi att bygga in segregation och ohälsa. Vi välkomnar att regeringen ser över möjligheterna för fondmedel. Kommunerna klarar inte själva att finansiera i den takt som behövs, och priset för ohälsa är monumental. Men kommunerna i Gävleborg kan inte vänta på staten, man måste ha en långsiktig och strategisk plan för anläggningar och idrottsytor redan nu, menar han.

Bara ett fåtal av Gävleborgs kommuner har genomfört anläggningsanalyser och tagit fram långsiktiga idrottspolitiska program som stöd för de tuffa prioriteringar som behöver göras de kommande åren.

Från RF-SISU Gävleborg vill vi gärna se att kommunerna samverkar med idrotten på ett tidigt stadium i planeringsarbetet.

– När idrotten får vara med i framtagandet av de kommunala idrottspolitiska programmen, då skapar vi tydliga och långsiktiga förutsättningar för idrottsrörelsen. Med det som grund kan vi göra ännu mer bra idrott och bidra till en stärkt folkhälsa och ett samhälle där vi har bra förutsättningar att vara aktiva, säger Thomas Nylund. Långsiktiga planer för idrotten är oerhört angeläget idag.


Kommunundersökningen genomförs årligen av Riksidrottsförbundet. Årets kommunstudie genomfördes mars-maj 2019 och skickades ut till samtliga kommuner i Sverige. 84 procent av kommunerna svarade på enkäten. Förutom anläggningar så omfattar undersökningen även frågor om utvecklingen av det ekonomiska stödet till idrotten, särskilda idrottssatsningar inom kommunerna, förekomsten av idrottspolitiska program med mera.