Hem / Egna nyheter / Kraftig minskning av barns och ungas idrottande i Gävleborg

Kraftig minskning av barns och ungas idrottande i Gävleborg

En färsk nationell sammanställning visar en historisk minskning av idrottsaktiviteter under våren 2021. Ett stort tapp bland barn och unga, och en mycket dyster lägesbild för aktiva med funktionsnedsättning.

Riksidrottsförbundet har tagit fram preliminära siffror för antal aktiviteter/deltagartillfällen för våren 2021 som baseras på föreningars LOK-stödsansökningar (LOK = statligt lokalt aktivitetsstöd). Siffrorna grundar sig på närmare 9 000 föreningsansökningar och jämförs med samma period 2019. Hallidrotter och kampsporter minskade mest i antal aktiviteter.

I Riksidrottsförbundets sammanställning kan den allra kraftigaste minskningen noteras bland aktiva med funktionsnedsättning, där deltagartillfällena under våren 2021 minskade med hela 70 procent jämfört med 2019.

Gävleborg har tappat barn och unga

Även i Gävleborg visar de preliminära siffrorna en mycket oroande trend där vissa siffror är sämre än det nationella snittet.

  • I ålderskategorin 7–12 år har ca 61 000 deltagartillfällen färre rapporterats från Gävleborgs idrottsföreningar, vilket motsvarar en minskning på 19,5 % (jmfr Sverige 15,9 %)
  • I ålderskategorin 13–16 år har ca 43 500 deltagartillfällen färre rapporterats från Gävleborgs idrottsföreningar, vilket motsvarar en minskning på 16,4 % (jmfr Sverige 13,6 %).

De idrotter i Gävleborg som minskat mest räknat i antal deltagartillfällen 2021 jämfört med 2019 är Innebandy (-47 500 deltagartillfällen), Gymnastik (-25 200 deltagartillfällen) och Fotboll (-12 500 deltagartillfällen).

Hur många kommer tillbaka?

– Den nedstängning som varit under pandemin har satt sina tydliga spår. Det är en historisk nedgång i antalet deltagartillfällen, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef på RF-SISU Gävleborg. Det vi oroar oss för nu är hur många som kommer att komma tillbaka. Om idrotten nu ska lyckas rekrytera, återrekrytera och behålla barn, unga och vuxna då måste idrottsrörelsen ges ett långsiktigt stöd för att orka och klara av utmaningen.

– Tittar vi specifikt på siffrorna för personer med funktionsnedsättning är det oerhört nedslående. Vi vet vad idrotten betyder för så många med gemenskap, tillhörighet och att må bra oavsett ålder och ambitionsnivå. Föreningarna är i gång med aktiviteter för återstart och vi kommer att behöva hjälpas åt över lång tid, säger Ann-Gerd Bergdahl.

Några få plus

I den nationella rapporten noteras även att ett fåtal idrotter har ökat jämfört med tidigare år. Det är utomhusidrotter som kan ha dragit nytta av att träning rekommenderats utomhus samtidigt som många andra aktiviteter ställts in. Exempel är cykel, segling och golf.

Här kan du ta del av Riksidrottsförbundets rapport baserad på den preliminära LOK-stödsstatistiken