Hem / Egna nyheter / Kommunala anläggningar håller fortsatt stängt i Gävleborg

Kommunala anläggningar håller fortsatt stängt i Gävleborg

Smittspridningen fortsätter att öka i Gävleborgs län, läget är allvarligt. En kommungemensam överenskommelse har därför gjorts om att kommunala idrottsanläggningar i länet fortsatt håller stängt för personer födda 2004 och tidigare.

Smittspridningen av Covid -19 är mycket allvarlig i Gävleborgs län. Hälso- och sjukvården upplever en extrem belastning och för närvarande finns inga tecken på att smittan har börjat avta i länet. Som ett viktigt led för att minska smittspridningen har Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets samtliga tio kommuner idag, den 15 december, gjort en kommungemensam överenskommelse om åtgärder i Gävleborg.

Gäller till 17 januari, men kan komma att förlängas

Överenskommelsen betyder bland annat att det tidigare beslutet att hålla de kommunala idrottsanläggningarna stängda för personer födda 2004 och tidigare förlängs. Beslutet gäller omedelbart, till och med den 17 januari 2021, men kan komma att förlängas ytterligare.

Då vi har ett allvarligt läge i Gävleborg så bör man se detta förhållningssätt som normerande, oavsett om idrottsanläggningen är kommunal eller inte.

På samma sätt som tidigare berörs inte ungdomsidrott för personer födda 2005 och senare, eller elitidrott på professionell nivå av den nya överenskommelsen.

– Överenskommelsen mellan kommunerna i Gävleborg är ett komplement till de nationella allmänna råden. Gävleborg sticker ut i landet som ett av de län där smittspridningen ökar mest. Genom att vidta de här åtgärderna hoppas vi bidra till att vända den negativa trenden, säger Johan Höglund, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Gävleborg.

– Framför allt lagsporter har visat sig vara risksituation för smittspridning, genom att kommunerna beslutar att inte hålla sina anläggningar öppna för föreningsverksamhet för personer födda 2004 och tidigare hoppas vi kunna minska smittspridningen ytterligare, säger Johan Höglund.

Länk till Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats där du kan läsa mer

Grundregeln för den kommunala överenskommelsen är, som du kan läsa i Länsstyrelsen Gävleborgs nyhet ovan, att inomhusanläggningar hålls stängda, men kommuner kan även ha utomhusanläggningar stängda.

För mer exakt information om vad som gäller de kommunala anläggningarna i just din kommun hänvisar vi till respektive kommuns hemsida