Hem / Egna nyheter / Inställd cup får stora konsekvenser

Inställd cup får stora konsekvenser

Strands IF:s verksamhet betyder mycket för den sociala hållbarheten och för barn, unga och äldre i Hudiksvall. Intäkterna från Hudik cup utgör basen för det arbetet, så hur stora blir konsekvenserna när cupen ställs in?

Bild ovan: Strands IF

Varje år sedan 1979 har Hudik Cup lockat mängder av fotbollsspelande unga till fotbollsplaner i och omkring Hudiksvall. I år hade arrangerande Strands IF räknat med att 7 000 barn och unga mellan 10 och 15 år skulle komma till cupen i juni. Pandemiläget gjorde att man först beslutade att skjuta på cupen till efter sommaren, men till sist tvingades man ta beslutet att ställa in cupen helt. Fredrik Sundfors är cupgeneral och hans kalkyl visar att den inställda cupen ger förlorade intäkter till föreningssektionen på ca fyra miljoner kronor.

– Vi blir ju väldigt sårbara då det är Hudik cup vi lever av till stor del, säger han.


Cupgeneral Fredrik Sundfors.

Regeringen har precis i dagarna kommit med besked om att statligt stöd är på väg och Strands IF står naturligtvis redo att skicka in en ansökan för att få så stor täckning som möjligt för inkomstbortfallet, men konsekvenserna är mycket större än så. Hudik cup väcker engagemang, är en social mötesplats, ger ett lyft till näringsliv och kringliggande föreningar och utgör basen för mycket av det utvecklingsarbete som skett de senaste åren kopplat till fotbollen i Hudiksvall. Så vad händer nu?

Hudik cup – bas för utveckling

Fredrik Sundfors klev in i styrelsen 2018 tillsammans med en ny generation ledare som såg möjligheter att utveckla Strands IF på ett nytt sätt. De senaste åren har spelar- och ledarutvecklingen fått ny skjuts och ett antal nya projekt har startats för att möta behovet de ser av att få med så många unga som möjligt i idrottsrörelsen, inte minst unga killar och tjejer med invandrarbakgrund.

Föreningen tänker hållbart och långsiktigt och har även startat gåfotboll för äldre och har aktivitetsklubbar för unga både i och utanför Hudiksvall. Intäkterna från Hudik cup är grunden för mycket av denna breddverksamhet, därför har Fredrik och övriga i Strands IF lagt ned ett stort arbete på att få Hudik cup att växa, vilket de lyckats med. På ett par år har man ökat omsättningen och antalet deltagande lag betydligt, samtidigt som samverkan med näringslivet har stärkts.

Cupens värde: 20 miljoner

För att synliggöra vad Hudik cup är värd för Hudiksvalls kommun så har arrangörerna tagit hjälp av Event Impact Calcylator – ett kalkylverktyg som ger en bild av vad ett evenemang genererar i turistekonomiskt och socialt värde. Kalkylen visar att Hudik cup ger ett samlat värde till Hudiksvalls kommun på över 20 miljoner kronor.

– Det är fantastiskt egentligen! Hotellen är belagda 1 år i förväg och när cupen väl är igång så får sportkedjorna ladda upp med stora lager av fotbollsstrumpor, matbutikerna går för högtryck och godisbutikens byttor tar helt slut! Av näringslivet har vi ju faktiskt fått ett fint erkännande då vi utsågs till Årets turistföretagare 2019.


Kalkyl som Strands IF gjort som visar de samhällsekonomiska värdena som fotbollen genererar.

Tror inte att man förstår

– Det är något av det största som händer i evenemangsväg häromkring, men jag vet inte riktigt om alla verkligen förstår hur mycket cupen är värd för Hudiksvall. Från kommunen har vi fått en del frågor av praktisk karaktär i och med att vi ställde in, men vi ska ärligen säga att vi saknar dialogen om hur vi gemensamt kan titta framåt och hitta lösningar, säger han.

– Cupen betyder väldigt mycket socialt också, eftersom vi inte har någon riktig anläggning som fungerar som mötesplats så är Hudik cup den gång på året då föreningarna träffas. Alla har tyckt att det är jättetråkigt att inte få uppleva glädjen kring cupen i år, och ungarna är bedrövade, det här är ju det roligaste de vet, säger Fredrik.

Hudik cup har effekt även för idrottsföreningar utanför Hudiksvall eftersom cupspelet även sker på några av deras planer. Vissa föreningar har nog uppemot 100 000 i förlust på grund av att cupen inte blir av i år tror Fredrik.

Oro för höjda avgifter

I föreningen känner man nu stor oro om det här läget skulle fortsätta. De vill inte tvingas ta beslut om höjda avgifter eller att börja med försäljning för att få intäkter, det menar Fredrik skulle exkludera många barn och unga. Det skulle helt motverka det föreningen står för och det de har arbetat för.

– Det ska inte vara en kostnadsfråga att få spela eller inte. Fotbollen kommer på första, andra och tredje plats för våra invandrarungdomar. Vi har fångat in 20-25 % av dem i vår verksamhet. Vi ser till att de kommer till planerna, vi möter deras behov. På vår aktivitet Fotbollsfredag kan det komma uppemot 40 unga mellan 15 och 25 år som inte spelar fotboll i föreningar i vanliga fall.

– Säg så här, om vi kan hindra två ungdomar från att vara ute på stan och smasha rutor så har vi i förlängningen kanske sparat miljoner åt samhället. Med Hudik cup som möjliggörare har vi byggt en plattform där vi kan hålla nere avgifterna och erbjuda någonting som faktiskt betyder väldigt mycket för Hudiksvall, det får vi ändå säga.

Fram till nu har Strands IF inte vetat om det skulle finnas något ekonomiskt stöd att söka för de förluster de gjort, men nu är det statliga stödet trots allt på gång.

– Vilken summa vi än får så kommer det att vara jättejätteviktigt! Säger Fredrik.

Behöver stabil grund

Vi pratar vidare och konstaterar att frågan om föreningens överlevnad är betydligt mer komplex än så. Hur mycket kommer man att kunna lägga på de ideella krafternas axlar framåt? Orkar man komma tillbaka i lika stor utsträckning efter pandemin då läget på många sätt kommer att vara mer ansträngt än tidigare? Med erfarenheten från de projekt och utvecklingsarbeten som Strands IF drivit de senaste åren så är Fredrik övertygad om att föreningslivet framgent behöver stå på en stabil och hållbar grund. 

– Föreningslivet behöver ha personer anställda för att kunna utveckla verksamheten och jobba hållbart. Vi vill inte backa tio år! Vi vill fortsätta att utveckla de tankar vi har och fortsätta med våra projekt, och det mäktar man inte med att planera och dra runt på bara ideella krafter, säger Fredrik, som också trycker på att det är lättare att vara ideellt engagerad i en förening där det finns en stabil bas med någon anställd person som håller i det övergripande.

Synliggöra värdet

– Som ideell ledare har man många gånger åkt och hämtat pojkar i de utsatta områdena, man har skjutsat till matcher och sett till att det har funkat för alla. Men jag tror inte vi kommer att ha tillgång till den ideella kraften på samma sätt framöver. Kommer vi att ha tillräckligt många föräldrar som har körkort till exempel? Man måste fundera på vad den ideella insatsen är värd för kommunen, menar han.

– Det gäller att synliggöra värdet av en fungerande idrottsrörelse i samhället, menar han. Fredrik går ut och visar de tydliga kalkyler han satt upp på kanslidörren för att alla som passerar ska se. Där kan vi svart på vitt läsa om den samhällsnytta i miljontals kronor som fotbollsverksamheten för föreningens 459 aktiva barn och unga ger.

Inköpsstopp och permitteringar

– Inför framtiden får man ändå hoppas på det bästa och inte ta ut för stor oro, säger Fredrik. Det känns lite som att man är nerkastad i en simbassäng utan att veta åt vilket håll man ska plaska, men så hittar man alltid en väg och tar sig upp. Det vi gör nu är att vi lägger plåster på de värsta såren genom att permittera personal och införa köpstopp i föreningen. Men som sagt, det värsta är om vi tvingas göra verksamheten dyrare för våra medlemmar, det är det sista vi vill.

För den dagliga verksamheten önskar föreningen att en ny anläggning blir verklighet – en konstgräsplan som kan fungera som en social mötesplats.

– Vi skulle till exempel kunna erbjuda läxläsning och andra kringaktiviteter. Vi vill också hitta vägar att nå föräldrar på ett bra sätt. Det tror vi är jätteviktigt för framtiden.

Och hur blir det med Hudik cup 2021?

– Vi får ju ändå sikta på att Hudik cup ska genomföras 2021. Vi planerar att öppna för anmälan 1 oktober. Vi går mot en intressant framtid, avslutar Fredrik.


Utmärkelsen "Årets Turistföretagare" som evenemanget Hudik cup fick för sina insatser 2019.