Hem / Egna nyheter / Idrottsrörelsens landsbygdsprogram lanseras

Idrottsrörelsens landsbygdsprogram lanseras

Idag lanseras Idrottsrörelsens landsbygdsprogram ”Ett Sverige fullt av rörelse och gemenskap”. Programmet tydliggör hur vi på olika nivåer kan ta ansvar för landsbygdens hållbara utveckling, med idrotten som motor i arbetet.

Sverige är ett stort land och vi blir allt fler. Växande städer och tillväxtregioner tar stort fokus i samhällsutvecklingen och politiken. Klyftan mellan stad och land har vuxit. Idrottsrörelsen är en av få verksamheter som fortsatt är stark i landsbygder och glesbygder. Det finns idrottsföreningar nästan oavsett hur litet samhället eller byn är. Skälet är enkelt, idrott ger gemenskap och glädje, utmaningar och välbefinnande.

Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg, har ingått i den arbetsgrupp som jobbat fram programmet. Hon hoppas nu att kommunala och regionala aktörer i distriktet ska använda programmet och se potentialen i en samverkan med idrottsrörelsen för en hållbar landsbygdsutveckling.

– Frågan om en levande landsbygd är oerhört aktuell för vårt distrikt. I vårt arbete ser vi dagligen vilken viktig roll en välmående idrottsförening kan spela för en ort och en hel bygd. Att stödja och bygga vidare på den kraften kommer att ge mångfalt tillbaka till samhället, menar Ann-Gerd.

En levande landsbygd är centralt för att skapa ett hållbart samhälle och en viktig pusselbit i ambitionen att leva upp till FN:s globala hållbarhetsmål.

Idrotten har en viktig roll för attraktiva livsmiljöer, såväl i städer som i landsbygder. Betydelsen kan dock vara än större i landsbygder. Idrotten är ett socialt och samhälleligt kitt som ger vänskap och meningsfullhet i vardagen och en känsla av sammanhang som är så viktig för framtidstro och tillhörighet i samhället.

– En grundläggande del är att vi gemensamt tänker smart för att både ta hand om de ideella krafterna och för att skapa plats för idrott runt om i distriktet, säger Ann-Gerd. Genom att prioritera idrottsplatsen i den kommunala utvecklingen, behåller vi en social mötesplats för att utveckla attraktiva livsmiljöer, inte minst för unga.

– Vi behöver säkerställa att frågorna syns i kommunala och regionala strategier. Här tror jag att Idrottsrörelsens landsbygdsprogram kan vara en viktig nyckel, avslutar hon.

Länk till mer information om Idrottens landsbygdsprogram

Länk för att ladda ner Idrottens landsbygdsprogram