Hem / Egna nyheter / Idrottsrörelsen är en motor i samhället – nu kommer vi att behöva den mer än någonsin

Idrottsrörelsen är en motor i samhället – nu kommer vi att behöva den mer än någonsin

Det är viktigt att vi gemensamt i samhället tar kloka beslut nu, för att stödja idrottsföreningarna under krisen, och efter krisen. Ordförande Thomas Nylund och distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl skriver här om läget för distriktets föreningar.

När världen vänds upp och ner behöver vi fasta punkter. Idrotten är en sådan för många, inte minst barn och ungdomar. Det är viktigt att vi tar kloka beslut nu, så att våra idrottsföreningar kan fortsätta med sin verksamhet på bästa möjliga sätt genom krisen och har möjlighet att blomma ut igen när stormen har lagt sig.

Med coronapandemin går vårt samhälle igenom en kris som vi inte har upplevt tidigare och som vi inte är tränade för. De åtgärder som vidtas är nödvändiga för att rädda liv och hälsa. Det går självklart först.

Där ska vi alla hjälpas åt. Vi inom idrotten också.

Precis som många företag drabbas Gävleborgs idrottsföreningar hårt ekonomiskt. Riksidrottsförbundet har fattat en rad beslut som underlättar för idrottsrörelsen – bland annat om bibehållet LOK-stöd som ger föreningarna kompensation för utebliven verksamhet och en flexibel användning av projektstöd så att föreningar ska ha möjlighet att ställa om sin verksamhet.

Regeringens krispaket om 500 miljoner låter mycket, men räcker endast till att täcka förlusterna för de föreningar och förbund som bedöms lida störst skada på lång sikt.

Så hur klarar sig distriktets idrottsföreningar mitt i allt detta? I den temperaturmätning som RF-SISU Gävleborg gjort ger föreningarna viktiga signaler av olika slag:

  • Föreningar tar situationen på största allvar och tar ett stort ansvar för att minska smittspridningen. Det är vi stolta över.
  • Föreningar hittar nya, kreativa lösningar för att kunna fortsätta bedriva sin viktiga verksamhet. Det gläds vi över.
  • Föreningar efterfrågar stöd för att anpassa sin verksamhet och göra konsekvensanalyser. Det kan vi från RF-SISU Gävleborg hjälpa dem med. Våra idrottskonsulenter kontaktar de föreningar som önskar stöd.
  • Föreningar är redan nu hårt ansträngda och har svårt att täcka sina kostnader på grund av minskad verksamhet och inställda evenemang. De ger även uttryck för en stor oro. Hur ska energin räcka till? Har vi någon framtid? ”Vi klarar oss ett tag till, men inte länge.” Det bekymrar oss.

När det gäller föreningarnas tuffa situation kopplat till personella resurser, hyror och uteblivna sponsorintäkter behöver vi hjälp.

Vi formulerar ingen kravlista till kommunerna, vi tar istället rollen som nav i en dialog där åtgärderna kommer att behöva skräddarsys. Vi vill stödja våra kommuner i att ta så kloka beslut som möjligt för att gynna föreningslivet långsiktigt. Det tas nu kommunala initiativ för att underlätta för föreningarna, men arbetet måste intensifieras.

”Vi klarar oss ett tag till, men inte länge.”

Idrottsföreningar är en motor och ett sammanhållande kitt i samhällen och bostadsområden. Idrottsrörelsen spelar en viktig roll för att skapa gemenskap och framtidstro i samhället. Nu kommer vi att behöva den mer än någonsin.

Vi vill rikta en uppmaning till alla aktörer som har möjlighet att stödja idrottsrörelsen att agera – låt oss tillsammans tänka klokt nu. Ge föreningslivet möjlighet att hitta kraft genom krisen, och efter krisen.

Thomas Nylund, ordförande RF-SISU Gävleborg och Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg

(Texten har publicerats på debattplats i länets dagspress)