Hem / Egna nyheter / Idrott, anläggningar och samhällsplanering

Idrott, anläggningar och samhällsplanering

Framtidens anläggningar och idrottsmiljöer stöd i fokus när RF-SISU Gävleborg bjöd in till en konferens med aktuellt tema. Fin uppslutning från distriktets kommuner som fick tillfälle att nätverka och diskutera.

Med bidrag från flera inspirerande föreläsare lyftes värdefulla perspektiv på samhällsnytta, folkhälsa, hållbart brukande och strategiska utvecklingsplaner under dagen. Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef, och Bo Eriksson, RF-SISU:s styrelse, höll i trådarna och utlovade även en uppföljande konferens 2021.

Gemensamma utmaningar och möjligheter

Riksidrottsförbundets Mattias Hjelmberg gav en bakgrund till Agenda 2030 och idrottsrörelsens målsättningar och ringade in gemensamma utmaningar och möjligheter, Josefin Åhrman, Uppsala kommun, berättade om det omfattande arbete som ligger bakom deras uppmärksammade strategi i anläggningsfrågor, Cecilia Eriksson och Camilla Park från Arvsfonden gav tips och exempel på vägar till finansiering och Skanskas Emma Viklund berättade om hur de som byggföretag stödjer anläggningsprojekt i olika delar av landet. Vi fick även ta del av två exempel från distriktet då Kenneth Johansson, Sandviken och Anna Hammarström, Bollnäs delade med sig av sina respektive resor mot en mer strategisk helhetssyn på anläggningar och idrottsmiljöer.

Detta i kombination med dialog och nätverkande gjorde att dagen blev mycket uppskattad.

Två deltagare på konferens framför rollups.
David Eriksson, samhällsplanerare/projektledare , Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och Marjo Myllykoski, ordförande i Kultur- och samhällsservicenämnden i Söderhamn.

Marjo Myllykoski, ordförande i Kultur- och samhällsservicenämnden i Söderhamn.
Vad tar du med dig från dagens konferens?

Det är intressant att se att vi delar målbilder och har liknande utmaningar. Vi är på god väg. Nu direkt på måndag har vi till exempel första workshopen kring idrottsområdet vid Hällåsen/Hällmyra i Söderhamn. Fokus ligger naturligtvis på själva anläggningarna, men vi vill få in landsbygdsperspektivet och diskussionen om breddidrotten här. Vi vill även lyfta jämställdhetsfrågan och se till att utveckla tjejidrotten – ur de perspektiven är sådana här diskussioner väldigt viktiga. Dagen har varit toppen tycker jag.

David Eriksson, samhällsplanerare/projektledare , Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
Hur tycker du att dagen har varit?

Hela dagen har varit viktig och intressant. Samhällsplaneringsfrågorna har lyfts och man har synliggjort behoven. Det är viktigt att idrottens perspektiv kommer in så tidigt som möjligt i planeringsprocessen så att vi får ett helhetsperspektiv. Det har varit en jättebra dag med bra nätverkande.