Hem / Egna nyheter / Högt engagemang när politiker diskuterade framtidens idrott i Gävle

Högt engagemang när politiker diskuterade framtidens idrott i Gävle

Långsiktighet och jämlika villkor var några av nyckelorden när RF-SISU Gävleborg och några av specialidrottsförbunden mötte Gävle kommuns kommunal- och oppositionsråd för att prata om idrottens förutsättningar och framtid.

I efterdyningarna av pandemin och med en situation där många idrotter upplever brist på tillgängliga idrottsytor för sina verksamheter är det viktigare än någonsin att idrottsrörelsen och kommunerna arbetar tillsammans för att stärka idrotten.

Distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl och RF-SISU Gävleborgs ordförande Thomas Nylund gav de inbjudna politikerna en lägesrapport, där specialidrottsförbundens distriktsrepresentanter kunde fylla på med aktuella exempel och erfarenheter.

Platsbrist och renoveringsbehov

Ann-Gerd Bergdahl presenterade färska siffror från en föreningsundersökning där man bland annat kunde se att i snitt var tredje förening inte har tillräckligt med plats att utöva sin verksamhet, att varannan förening upplever behov av renovering av de anläggningar de nyttjar och att var tredje förening får säga nej till nya medlemmar på grund av platsbrist. 

I dialogen fanns en samstämmig grundsyn om att idrotten är viktig för Gävle och att den tillför viktiga värden i samhället, men politikerna uttryckte även behovet av ett "handslag" där det offentliga och idrottsrörelsen tillsammans arbetar mot gemensamma, långsiktiga mål.

Gemensam långsiktig strategi

– Vi behöver hitta strategier tillsammans, och att de strategierna kan löpa över lång tid, menade Jörgen Edsvik (S), som lyfte jämlikhetsperspektivet och jämställdheten inom idrotten som viktiga frågor.   

– Förutsättningarna för idrottsföreningarna är grunden och vi måste föra en dialog tillsammans. Det måste finnas goda förutsättningar för ideellt engagemang, att det är lätt att söka stöd till exempel, menade Therese Metz (MP).

– Vi behöver prioritera barn och unga nu. Det handlar om social hållbarhet. Idrotten ger mycket, där måste vi se till att stötta upp så att barn och unga kan få en bra start i livet, sa Niclas Bornegrim (M)

Bredd och mångfald

– För mig är den viktigaste idrottsfrågan bredd och mångfald, menade Erik Holmestig (C), som lyfte frågan om anläggningsdrift och tänkbar samverkan över kommungränserna som en möjlighet att förbättra förutsättningarna för idrotten.

– Föreningslivet har stor betydelse för folkhälsan – den frihet och energi som den innebär, sa Jan Myléus (KD), som även han tryckte på vikten av en gemensam strategi och målbild.

– Jag vill lyfta ledarna som är så viktiga. Vi måste få unga kvinnor att stanna kvar som ledare, menade Maritha Johansson (V), som även ville se en bättre lösning för lokaltrafiken och möjligheterna att ta sig till och från sina idrottsaktiviteter.

Idrotten i Gävle om fem år

I en avslutande runda bad vi politikerna blicka framåt och ge en bild av hur idrotten ser ut om fem år i Gävle.

– Jag kan återknyta till föreningsundersökningen och säga så här: I en framtid ska ingen idrott behöva säga nej till nya medlemmar, sa Per-Åke Fredriksson (L), som även ville se att antalet idrottsevenemang i Gävle ökade. En möjlighet till ökade intäkter för föreningslivet, en möjlighet för föreningar att växa och att skapa tillfällen att utöva sin idrott.

Representanter från följande specialidrottsdistriktsförbund fanns på plats:
Gestriklands Fotbollförbund
Gästriklands Ishockeyförbund
Gävleborgs Innebandyförbund
Gävleborgs Ridsportförbund
Parasport Gävleborg