Hem / Egna nyheter / Här får unga växa in i ledande roller

Här får unga växa in i ledande roller

”Ska jag bli lite djup så handlar det om att skapa ett bättre samhälle”, säger Thomas Östergren. Med satsningen Våra barns framtid vill han se unga ledare kliva ut i föreningslivet och samhället och bidra till att stärka de goda krafterna.

I sitt engagemang för barn och unga har Thomas Östergren alltid velat hitta nya vägar framåt. Hans vision är ett bättre samhälle där vi ser varandra och där vi möts på riktigt.

Thomas är verksamhetsansvarig för satsningen Våra barns framtid, och vi träffas på hans kontor hos Strömsbro IF i Gävle, där han har en halvtid till sitt förfogande för att driva och utveckla satsningen.

På väg mot visionen är vardagen fylld av detaljer att beta av – papper att hantera, mejl att skicka, möten att hinna med, ansökningar att skriva, sponsorer att kontakta … och hur var det med mascotarna Bästis och Snällis, kommer deras dräkter att hinna tillbaka från kemtvätten innan helgen?

Ha kul och lära tillsammans

Våra barns framtid har vuxit fram under flera års tid och är samlingsnamnet för ett antal verksamheter. Här ingår fritidsklubben Vävaren, lovaktiviteterna ”Sommarglädje”, familjekonceptet ”Bästis & Snällis”, turneringarna ”Rallarbollen”, ”Knattefesten” och en hel del annat. Aktiviteterna involverar många unga som får utbildning och stöd och får prova på uppdrag av olika slag. Här får unga från olika delar av Gävle ha kul och lära tillsammans. Här jobbar man med det man kallar ansvarsmodellen, som ger unga möjlighet att växa in i ledande roller utifrån sina egna förutsättningar.


Thomas diskuterar nya uppdrag med en av de äldre ledarna i verksamheten "Sommarglädje" – Isak Söderlund, 18.

Rustade för att kliva ut i föreningslivet

– Det vi gör här ska kunna stötta idrottsrörelsen, säger Thomas. Får vi de här unga ledarna att bli bättre i ledarskap och att de får med sig bra värderingar så kliver de ut i föreningslivet bättre rustade och kan bidra till en trygg och utvecklande miljö där individer möts, trivs och växer. De kommer dessutom att känna till stadsdelsnätverk, fältgrupper, brottsförebyggarna och andra stödfunktioner som de kan samverka med vid behov, vilket är en trygghet.

– Modellen bygger på att vi ger unga människor ansvar och förtroende, säger Thomas. Vi strävar efter att ha strukturerade tydliga verksamheter som speglar samhället på riktigt. Människor måste mötas! Jag tror att det är så vi måste jobba För att få bättre samhälle, säger han.

Bli en förebild i sin stadsdel

Man får ansöka ”på riktigt” som till ett jobb, lämna sitt cv och komma på intervju.

– Vi tittar på om man har bra värderingar och vill arbeta med barn. Man ska vilja göra skillnad.

För att satsningen ska nå alla områden och målgrupper i Gävle jobbar Thomas aktivt och brett med marknadsföringen. Man ska bli inbjuden oavsett var man bor. Thomas är nöjd med mixen av sökande, det är nära 50/50 mellan killar och tjejer och de kommer från alla stadsdelar.

– Vi vill att våra ledare ska representera samhället, säger han. Här ska du få möjlighet att växa som människa. Du ska kunna kliva ut i arbetslivet, föreningslivet och samhället och bidra till att stärka de goda krafterna. Jag vill att de här ungdomarna kliver ut i sin stadsdel, i sin trappuppgång, och blir en förebild.

Idrottens värdegrund

I den ledarutbildning som finns kopplad till Våra barns framtid bidrar RF-SISU Gävleborg med kunskap och stöd utifrån idrottens ledarskap och värdegrund.

– Olof (idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg, reds anm) träffar ju alla ledare och ser till att de får utbildning, säger Thomas, som berättar att det idag finns ca 200 unga inskrivna i ansvarsmodellen.

Vilka är ”nycklarna” till att få unga att stanna inom idrotten?

– Det gäller att hitta de som vill göra skillnad och stärka dem. Om de kommer in och märker hur roligt det kan vara att jobba med barn och dessutom får verktyg för att bli bra ledare, då har vi goda chanser att de vill fortsätta.

– Jag brukar fråga våra ledare om det var som de trodde att leda en barngrupp till exempel. Ofta får jag svaret att ”Nej, det är mycket roligare och lär mig mycket mer än jag trodde”. Engagemanget och viljan hos de unga att ta hand om och möta barn är oerhört högt!

Evenemang med ungt ledarskap

Som exempel nämner Thomas turneringen Rallarbollen.

– Under Rallarbollen är det bara jag, och min kollega Tomas Eriksson, som vuxna som jobbar i organisationen, övriga är 20 år och yngre, totalt ca 25 involverade, berättar Thomas. De som jobbar får en slant – det ingår i satsningen, men skulle inte vara möjligt utan de samarbetspartners som Thomas skaffat sig under åren han utvecklat konceptet. Listan på organisationer och företag knutna till satsningen är lång – och han jobbar ständigt vidare för att hitta lösningar. Han vill utveckla satsningen ytterligare, och skulle behöva anställa fler för att klara det. Ta ännu ett steg närmare visionen – ett bättre samhälle.

Länk till mer information om "Våra barns framtid"


Fakta om Ansvarsmodellen i "Våra barns framtid"

Modellen går ut på att …

- Hitta unga som vill göra skillnad.
- Utbilda och utveckla dem.
- Skapa arbetstillfällen, arbetslivserfarenhet, livserfarenhet och verktyg för vuxenlivet.

  • De kan börja som värdar på fritidsgården när det går i 7:an-8-an.
  • Sedan kan de prova på att vara aktivitetsledare.
  • Under gymnasietiden går de till nivå 1 och blir ungdomsledare. Då kan de prova att leda yngre barn och få möjlighet att jobba i våra olika aktiviteter.
  • För att gå till nivå 2 får du mer utbildning och antar du en större utmaning – anpassat till vem du är.
  • Nivå 3 är den högsta nivån, då är du övergripande ansvarig för någon av våra verksamheter och ser till att helheten fungerar, arbetar med att planera och leda, då är du vanligtvis 19-20 år.

Stöd för föreningar

Vill din förening arbeta med ledarskap för unga - kontakta din idrottskonsulent för råd och stöd. Tillsammans kan ni lägga upp en utvecklingsplan.

Länk till Kontakta idrottskonsulent