Hem / Egna nyheter / Fysisk inaktivitet – en pandemi större än Covid

Fysisk inaktivitet – en pandemi större än Covid

”Fysisk inaktivitet är klassat som pandemi sedan 2012 och skördar fem miljoner liv varje år.” Det berättade Johannes Hedlund, Region Sörmland, en av föreläsarna på Gävleborgs första digitala Folkhälsodag.

Folkhälsodagen 2021 samlade allmänhet, föreningsledare, politiker och andra nyckelpersoner och bjöd på en rad olika perspektiv kopplat till fysisk aktivitet. Länsstyrelsen Gävleborg och RF-SISU Gävleborg stod som arrangörer, och extra aktuell blev dagen genom att det i år är Friluftslivets år. Syftet med dagen var att dela kunskap mellan olika aktörer, för att skapa bättre förutsättningar att arbeta mot livslång rörelseglädje i Gävleborg.

Ta samhällsutmaningen på allvar

– Vi måste verkligen ta den här samhällsutmaningen på allvar, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg. Vi får alarmerande rapporter om ökat stillasittande och försämrad folkhälsa. Att vi kan samlas så här digitalt för att dela kunskap och hitta vägar att samverka framåt är ett sätt att driva arbetet framåt, menar hon.


Under Folkhälsodagen samtalade landshövding Per Bill och distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl, RF-SISU Gävleborg, om Gävleborgs förutsättningar för en aktiv fritid.

– Vårt län har fantastiska förutsättningar för friluftsliv, idrott och rörelse. Vi har många föreningar och företagare som gör fina insatser, vi har natur och idrottsplatser. Men vi måste även hitta former för hur vi skapar bättre förutsättningar för fler att vara fysiskt aktiva. Det handlar om allt från att stärka idrottsrörelsens ideella ledare och nå fler målgrupper till att skapa plats för fysisk aktivitet och se över hur vi bygger våra samhällen, säger Ann-Gerd. 

Alarmerande studier

I Region Sörmland har man startat arbetet FASIS – Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen i Sörmland. Johannes Hedlund delar med sig av sina erfarenheter från arbetet där man har tagit ett helhetsgrepp om den här frågan för att få effekter som är hållbara.

Han delar fakta som borde fungera som en ögonöppnare för alla, till exempel en studie från
Köpenhamn, där man konstaterar att åttondeklassare i snitt har gått upp 7,6 kg i vikt under pandemin – främst kopplat till att de är mer stillasittande och har förändrat sina kost- och sömnvanor. 

En annan studie från Kina visar att mängden fysisk aktivitet hos barn i åldrarna 6–17 år har minskat från 540 minuter per vecka innan pandemin till 105 minuter per vecka efter pandemin.

Och i en kanadensisk studie har man intervjuat barn precis innan man på grund av pandemin stängde ned skolorna och sedan igen efter att skolorna öppnade igen. Studien visar att barnen värderar fysisk aktivitet betydligt lägre idag än vad de gjorde innan pandemin – en verkligt svår attitydförändring att vända. 


Johannes Hedlund hjälpte deltagarna att reda ut grundförutsättningarna för att hitta glädjen i rörelse.

Hitta glädjen i rörelse

Och vad kan vi då göra? Johannes och sammanfattar sin kunskapsöversikt med orden:
”Om det är någonting jag verkligen vill att ni har med er härifrån idag så är det att hitta glädjen i rörelse. Det är det som är det mest avgörande för om vi väljer att vara fysiskt aktiva.”

Han vill lyfta två områden som han ser som kritiskt viktiga för att vända utvecklingen:
1. Skapa positiva erfarenheter av fysisk aktivitet. Hitta glädjen i rörelse.
2. Integrera fysisk aktivitet i det dagliga livet. Göra det enkelt att vara fysiskt aktiva.

Johannes Hedlund tycker att kommunernas arbete med att bygga utegym, satsa på cykelbanor och uppföra multiarenor är mycket bra, men vill peka på att dessa insatser främst vänder sig till de som redan är aktiva. För att skapa förutsättningar för alla att vara fysiskt aktiva behövs ett större grepp om samhällsplaneringen, menar han, och ger rådet att göra en översyn av kommunernas samtliga dokument som på något sätt rör fysisk aktivitet kopplat till fysisk planering. Han pekar på Riksidrottsförbundets pedagogiska planeringsverktyg Rörelsefaktor som ett tips.

Fritidsbanken – ett "folkhälsobibliotek" i 97 kommuner

Under dagen presenterade även David Mathiasson och Ohans Basmajihan Fritidsbankens omfattande och uppskattade verksamhet som idag finns i 97 kommuner. Idén med Fritidsbanken går ut på att låna ut gratis sportutrustning till allmänheten för att främja fysisk aktivitet. Som exempel presenterades att i en snittkommun genererar Fritidsbankens verksamhet 6 100 timmars fysisk aktivitet per år som inte skulle ha blivit av annars. Fritidsbanken Sandviken, där Ohans arbetar, har även en verksamhet de kallar Föreningsmatchning, där de lotsar intresserade unga till olika föreningar där de kan utöva sitt nyväckta intresse.

Skola med plats för rörelse

I ett panelsamtal möttes forskaren Johan Faskunger från Svenskt Friluftsliv, Carolina Klüft och Marie Harding från Generation Pep samt Stina Skoglund-Hansson och Jesper Hall från RF-SISU Gävleborg. Stina och Jesper arbetar som samordnare för Rörelsesatsning i skolan Gävleborg. Diskussionen kretsade kring skolan som nyckelmiljö för att nå alla barn och vikten av att arbeta metodiskt och inspirerande för att få hållbara effekter på sikt.

 
GenPep, Svenskt Friluftsliv och RF-SISU Gävleborg möttes i panelsamtal om aktiv fritid med skolan som nav.

Ett konkret tips som panelen skickade med var att ta hjälp av alla de digitala hjälpmedel som respektive organisation samlat på webben, det ger en god start.

– Bara börja någonstans och håll det enkelt. Ta steg för steg och se effekterna, var Carolina Klüfts tips till deltagarna.

Efter paneldialogen mötte Johan Faskunger familjen Olars från Edsbyn. De brinner för det naturnära vardagsäventyret och vill inspirera andra att ta steget ut i friluftslivet.

Här är det upplevelsen som är målet. De skickade bland annat med tipset att låta barnen guida dig så att man kan upptäcka naturen på ett nytt sätt tillsammans. Familjen Olars driver det uppskattade Instagramkontot @aktivtfamiljeliv


Familjen Olars, kända för instagramkontot @aktivtfamiljeliv, delade med sig av tips för att få in aktivitet och små och stora äventyr i vardagen.

Ökad helhetssyn

Folkhälsodagen avslutades med föreläsaren Johan Fallby, idrottspsykologisk rådgivare och författare, som presenterade metoden FunMaps. Med utgångspunkt från forskaren Amanda Viseks arbete har man tagit fram ett verktyg där du som ledare kan undersöka vilka faktorer som gör att barn och unga tycker det är roligt att idrotta. Vad gör att de blir engagerade och motiverade och vill fortsätta träna? Vad definierar glädje i idrotten, enligt barn och unga själva? Och är det samma faktorer som vi vuxna tror?

– Jag är mycket glad att vi kunde genomföra den här dagen tillsammans! hoppas att vi sått en del frön och bidragit till ökad helhetssyn på folkhälsofrågorna i Gävleborg. Det är av högsta vikt att vi fortsatt samverkar strategiskt kring frågor kopplat till fysisk aktivitet och rörelseglädje, säger Ann-Gerd Bergdahl avslutningsvis.

Vi tackar alla fantastiska föreläsare och alla som tagit del av den digitala sändningen! Vi vill även rikta ett varmt tack till Friskis & Svettis och Holistic Training som bidrog med roliga och aktiverande rörelsepass under sändningen.

Ta del av föreläsningarna i efterhand

Vill du ta del av föredragen i efterhand så kommer länkarna till inspelningarna att finnas tillgängliga under den kommande veckan och ev. lite längre:

Folkhälsodagen 2021: Intro samt Föredrag Johannes Hedlund (1:06:59)
https://youtu.be/Fzk--1b_zJo

Folkhälsodagen 2021: Föredrag Fritidsbanken (00:36:30)
https://youtu.be/EU1uSNRDVKA

Folkhälsodagen 2021: Paneldiskussion (00:58:34)
https://youtu.be/vSYmqsphpFI

Folkhälsodagen 2021: Föredrag Johan Faskunger och Familjen Olars/Aktivt Familjeliv (1:05:37)
https://youtu.be/4tLoxwhAQm4

Folkhälsodagen 2021: Föreläsning Johan Fallby (1:15:18)
OBS! Johan Fallbys föredrag finns endast tillgängligt t.o.m. onsdag 1 september.
https://youtu.be/WjH8rfKpAk4Deltagarna på Folkhälsodagen 2021 fick bland annat prova på SoMa Move. Cecilia Gustafsson, Holistic training, stod för instruktion och inspiration.