Hem / Egna nyheter / Första årsstämman som RF-SISU Gävleborg

Första årsstämman som RF-SISU Gävleborg

RF-SISU Gävleborg genomförde årsstämma 6 april. Under mötet, som var digitalt, blickade vi tillbaka på två lite annorlunda verksamhetsår, präglade av pandemin. Thomas Nylund omvaldes som ordförande, men på några av styrelseposterna ser vi nya namn.

Årsstämman 2022 var den första som genomfördes efter det att två organisationer sammanlades till en; RF-SISU Gävleborg. Stämman genomfördes digitalt via mötesverktyget Teams och leddes med fast hand av Per-Ola Grönberg, politiker från Sandviken och Region Gävleborg.

Som alla vet har de senaste åren varit väldigt annorlunda. Pandemin har präglat verksamheten och RF-SISU Gävleborgs fokus har främst legat på att stötta SDF och föreningar i omställningsarbetet. Vår verksamhetsberättelse, där vi lyfter exempel från de två senaste årens verksamhet, visar att många lyckats mycket bra med det arbetet.

RF-SISU Gävleborgs plan framåt är att fortsatt ha lokal närvaro så att vi kan stödja så många föreningar och förbund som möjligt. Målet är att distriktet ska ha många starka föreningar som erbjuder verksamhet för alla hela livet. För att uppnå det, och skapa så gynnsamma förutsättningar för idrottsrörelsen som möjligt, så behöver också ett intressepolitiskt arbete bedrivas lokalt och regionalt. 

Thomas Nylund fortsatt ordförande

Stämman beslutade om omval av Thomas Nylund, Gävle, som ordförande.
I övrigt ser styrelsens sammansättning ut som följer.
(alla poster gäller för en period om två år)

Ledamöter:
Peter Edlund, Bollnäs (omval)
Bo Eriksson, Sandviken (omval)
Esbjörn Lindgren, Söderhamn (omval)
Therese Florentin, Årsunda (omval)
Pernilla Lindberg, Ockelbo (nyval)
Annica Rengman Bergh, Söderhamn (nyval)

Suppleanter:
Lena Kristoffersson, Hudiksvall (omval)
Mattias Lind, Ljusdal (nyval)

Ordinarie lekmannarevisor:
Gunnar Skoglund, Söderhamn (nyval)

Personlig ersättare för lekmannarevisor:
Gunnar Lindbom, Gävle (nyval)

Valberedningen består fortsatt av:
Annika Lundqvist, David De la Rosa, Carin Engblom och Björn Lans.


Styrelsen för RF-SISU Gävleborg. På skärmen ses: överst till vänster Pernilla Lindberg, överst till höger Therese Florentin, nederst till vänster Annica Rengman Bergh, nederst till höger Mattias Lind. 
Sittande från vänster till höger Esbjörn Lindgren, Bo Eriksson och Thomas Nylund. Peter Edlund och Lena Kristoffersson saknas på bilden.

Efter drygt 20 år i styrelsen väljer nu Anette Edström att avgå, ett energiknippe som har bidragit mycket i styrelsearbetet i så många år. Michaela Lindberg, som ingått i styrelsen och även hon har bidragit med mycket klokskap, avböjde omval.

Länk till RF-SISU Gävleborgs verksamhetsberättelse 2020-2021

Länk till RF-SISU Gävleborgs verksamhetsinriktning 2022-2023