Hem / Egna nyheter / Förlängda restriktioner och uppmaning att orka hela upploppet

Förlängda restriktioner och uppmaning att orka hela upploppet

Gällande restriktioner på grund av pandemin förlängs till 17 maj. Det gäller både Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt begränsningsförordningen, vilket innebär fortsatt max åtta personer vid offentliga tillställningar.

Det var ett dystert besked som gavs idag. Anledningen till de fortsatta restriktionerna är den fortsatt höga smittspridningen i samhället och likaså höga belastningen på sjukvården. Det ljus som ändå finns i tunneln är den gemensamma insikten om att stoppad idrottsutövning påverkar folkhälsan negativt. Mellan Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten förs nu en dialog om hur lättnader för idrottsrörelsen ska kunna genomförs så fort som möjligt när smittläget tillåter och då främst de som berör barn- och ungdomsidrott såsom enstaka match och tävling. 

– Vi både ser och hör att det är tuffa tider för väldigt många idrottsföreningar nu. Det finns en trötthet som tar ut sin rätt efter detta coronaår. Till alla er ledare och föreningsengagerade som kämpar vill jag bara uppmana att fortsätta göra skillnad så gott det går – ni gör ett ovärderligt jobb! Utan ert arbete hade många fler barn och unga mått dåligt, känt sig ensamma och varit ännu mer stillasittande, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg.

Fortsatt är restriktioner trubbiga. För idrotter på väg, vatten och i skog gäller exempelvis begränsningsförordningen med max åtta deltagare vid allmänna sammankomster – trots att tävlingar i idrotter som orientering, segling, och motorsport kan genomföras med avstånd och över stora ytor. På samma sätt har flera idrotter stora ytor att samla publik på utan att trängsel uppstår.

– Här behöver regeringen se över möjligheter att kunna göra olika för att få mer träffsäkerhet och inte begränsa idrott och rörelse i onödan, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Detta gäller just nu

  • Max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, såsom idrottsevenemang med publik enligt pandemilagen och dess förordning. Särskilda begränsningar finns för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten.

  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla. För de som är födda 2001 och tidigare gäller om möjligt utomhus.

  • Idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Detta gäller alla åldersgrupper.

Regeringens vädjan om att verksamhet som inte är nödvändig och som drivs av stat, region och kommun hålls stängd är hävd. Kommuner och regioner kan fatta och fattar andra beslut än ovan restriktioner beroende på lokala smittläget. Därför kan det variera mellan kommuner och regioner. 

OBS! I Gävleborg har en kommungemensam överenskommelse gjorts mellan länets kommuner, länsstyrelsen och Region Gävleborgs smittskyddsläkare, att kommunala idrottsanläggningar fortsatt kommer att hållas stängda för den breda allmänheten med hänvisning till det ansträngda läge vi har i länet kopplat till smittspridningen. Barn och unga födda 2002 och senare samt elitidrottsutövare undantas.
Lokala variationer kan förekomma, kontakta din kommun för detaljerad information om vad som gäller där du bor.

Länk till information om vad som gäller i Gävleborg (Region Gävleborg)

Länk till informationssidan Coronaviruset och idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet)