Hem / Egna nyheter / Fem personer från Gävleborg får idrottens högsta utmärkelse

Fem personer från Gävleborg får idrottens högsta utmärkelse

Förtjänsttecknet delas ut av Riksidrottsförbundet till 100 personer i idrottsrörelsen vartannat år. I år var nomineringarna fler än någonsin och fem av mottagarna är från Gävleborgsdistriktet.

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelsen som delas ut inom svensk idrott. Förtjänsttecknet delas ut av Riksidrottsförbundet till 100 personer i idrottsrörelsen vartannat år. Inför årets utdelning var det fler nomineringar än någonsin.

Vanligtvis delas RF:s förtjänsttecken ut under högtidliga former i samband med Riksidrottsmötet (RIM) som genomfördes den gångna helgen. Av flera skäl kunde utdelningen av förtjänsttecknen inte ske på plats vid mötet detta år. Mottagarna kommer istället att få sitt förtjänsttecken via de förbund som föreslagit mottagarna. Riksidrottsförbundets förhoppning är att kunna anordna någon form av mottagning för förtjänstteckenmottagarna under 2022, om situationen tillåter.

Förtjänstteckenmottagare Gävleborg 2021

  • Börje Andersson, Torsåker, nominerad av Svenska Kanotförbundet
  • Ulf Jonsson, Kilafors, nominerad av Svenska Fotbollförbundet
  • Erik Proos, Gävle, nominerad av Svenska Friidrottsförbundet
  • Pär Törnblom, Sandviken, nominerad av Svenska Fotbollförbundet
  • Erik Wiger, Järvsö, nominerad av Svenska Friidrottsförbundet

Läs mer:

Lista med de 100 mottagarna som erhåller 2021 års förtjänsttecken

Mer information om Riksidrottsförbundets förtjänsttecken 

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken kan tilldelas personer som;

  • i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i RF-SISU distrikt eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år
  • i egenskap av ledare/funktionär representerat Sverige internationellt under minst 15 år utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell styrelse (dock ej nordisk)
  • genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.