Hem / Egna nyheter / En kväll för idrottsföräldrar

En kväll för idrottsföräldrar

Hur kan du som idrottsförälder stötta ditt barn i med- och motgång? Tillsammans med föräldrar i Bollnäs konståkningsklubb vänder och vrider vi på perspektiven.

Ikväll besöker idrottskonsulent Olof Hansson ett föräldramöte i Bollnäs konståkningsklubb för att prata om barnkonventionen, rörelseförståelse och viktiga förhållningssätt kring barns och ungdomars idrottande.

Tillsammans med föräldragruppen diskuterar han föräldrarollen i med- och motgång och reflekterar över vad som är framgång egentligen – är det medaljerna eller att vi får fler barn och unga som vill fortsätta idrotta och upptäcka rörelseglädjen?

Hur kan vi skapa en miljö kring våra barns idrottande som gör att alla kan trivas, stimuleras och utvecklas?

Få vara den man är

I diskussionen om vad föräldrarna i klubben tycker är viktigt i barnens idrottande kommer inspel kring att uppleva laganda, att bli en "teamplayer", att tillåtas vara den man är, att skaffa sig erfarenhet för livet, att få vänner. Och att ha kul.

Det föräldrarna kommer fram till i diskussionen är inte bara kloka ord – utan även viktiga utgångspunkter för en verksamhet i linje med barnkonventionen.

 Fyra personer sitter och diskuterar vid ett bord.
Diskussion på temat Varför vill jag att mitt barn ska idrotta? Ett tjugotal föräldrar deltog i mötet. 

För Monica Palmér, styrelseledamot i Bollnäs konståkningsklubb, är det här föräldramötet viktigt.

– Konståkningen, både i Sverige och i vår förening, har gjort ett stort jobb för att komma bort ifrån vissa problem. Det handlar om värderingar. Vi vill vara en förening där man trivs och mår bra och då är föräldrarna jätteviktiga. De bidrar till att sätta många tankar i barnens huvuden och då är det viktigt att de har en bra förståelse för hur vi arbetar i föreningen och med idrotten. Samarbetet med RF-SISU är väldigt värdefullt för oss. De har varit med och stöttat föreningen på den här resan.

Lyfta barnets starka sidor

Amanda Palmér är en av föreningens ledare och hon förstärker barnperspektivet genom att berätta för föräldrarna om de tankar som ligger till grund för barn- och ungdomsverksamheten. 

– Utgångspunkten är att alla som kommer till Bollnäs konståkningsklubb kan lära sig konståkning, säger Amanda. Det kommer så klart att ta olika lång tid för olika individer, men genom att utmana varje barn på ett roligt sätt och lyfta varje individs starka sidor så kommer vi att komma dit.

– Vi har ett mantra som är "glädje, glöd och gemenskap" och det vill vi ska genomsyra verksamheten.

En powerpointbild med Bollnäs konståkningsklubbs logotyp och en bild på ledaren Amanda Palmér med isyta i bakgrunden.
Amanda Palmér, ledare Bollnäs konståkningsklubb, delgav sitt favoritcitat till föräldrarna: "Blommor jämför inte sig själva med andra blommor, de bara blommar" som metafor för barn som ska få utvecklas i egen takt.


Föräldrasnack i din förening?

Vill du att vi kommer till din förening och leder ett föräldrasamtal?

Hör av dig till någon av våra idrottskonsulenter.

Länk till Kontakta konsulent