Hem / Egna nyheter / Att hitta motivation i en tuff tid – Carolina Klüft har checklistan

Att hitta motivation i en tuff tid – Carolina Klüft har checklistan

Unga har blivit mer stillasittande under pandemin och risken finns att de inte hittar tillbaka till idrotten. Hur kan vi hjälpa barn och unga att behålla motivationen och fortsätta vara aktiva? Carolina Klüft delar med sig av sina tips.

Carolina Klüft är flerfaldig guldmedaljör i sjukamp på internationell nivå. Hon har under sin idrottskarriär försökt att alltid hitta de personliga drivkrafterna som funkat för att hålla motivationen uppe, även i tuffa tider med skador, misslyckanden och hård press.  

Idag arbetar hon som verksamhetschef för Generation Pep och vi bjöd in henne till RF-SISU Gävleborgs studio för en digital föreläsningskväll där hon gav sina bästa tips till distriktets barn- och ungdomsledare och andra intresserade.

– Jag får ibland frågan vad jag är mest stolt över när det gäller min idrottskarriär. Stoltast är jag över att ha gjort resan utifrån mina drivkrafter! Och jag hade aldrig nått fram om jag inte hade haft fantastiska människor runt omkring mig, säger hon.

Oro för ökat stillasittande

Under inspirationskvällen fick vi ta del av den checklista som Carolina själv använder för att lyfta fram vilka komponenter som är viktiga för att må bra med sitt idrottande och att hitta – och behålla – motivationen, även i tuffa tider. Hon känner oro inför det faktum att stillasittandet ökat under pandemin, och det var illa redan innan påpekar hon.

– Det kan vara svårt att hitta positiva saker under pandemin, kanske speciellt för de äldre tonåringarna. Vi behöver hjälpa dem att se vad vi tillsammans kan plocka med oss för erfarenheter framåt.

Carolina lyfter ledarna och tränarna inom barn- och ungdomsidrotten som en fantastisk kraft som har stora möjligheter att bidra till trygghet och motivation.

Hur gör man då?

Som stöd och tips till dig som är barn- och ungdomsledare så har vi gjort några utdrag ur den checklista som Carolina pratade om under kvällen. Du hittar den om du scrollar nedåt i artikeln.

I sin roll som verksamhetschef för Generation Pep arbetar Carolina Klüft med att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv för barn och unga. Det handlar om helheten – rörelse, bra mat, återhämtning och stöd.

– Idag slutar många barn idrotta redan i 11-årsåldern. Jag började idrotta när jag var 11, säger Carolina.

Klyftorna ökar

Generation Pep har nyligen släppt Pep-rapporten 2021 där siffrorna tydligt visar att barn och unga blivit mer stillasittande under pandemin. Rapporten visar även att klyftorna ökar mellan barn från olika socioekonomiska bakgrunder. De som har det socioekonomiskt svårast rör sig allt mindre, de som har goda socioekonomiska förutsättningar rör sig allt mer.

– Vi ser ingen ljusning tyvärr. Glappet mellan barn till höginkomsttagare och barn till låginkomsttagare ökar, konstaterar Carolina. Mycket bra görs inom idrottsrörelsen mot Strategi 2025, men det kan göras ännu bättre. Vi måste se över hur kan vi ge socioekonomiskt svaga möjligheter att komma in i föreningsverksamheten. Hitta ett stöd som kan utjämna klyftorna.

Hon pekar på att vi behöver sänka trösklarna ytterligare, genom att erbjuda en mer flexibel verksamhet. Se över vilka tävlingsmoment man kan plocka bort, jobba med individuella träningsprogram, möta barn och unga där de är, hjälpa dem att hitta sitt sätt att idrotta. Många gånger glömmer vi vuxna att inkludera dem i samtalet. Prata med dem! Ställ frågorna!  

Hon kommer också in på de strukturella förändringarna som vi behöver få upp på agendan.

– Frågorna om folkhälsa ligger inte enbart på idrottsrörelsen att lösa. Vi måste dela på det ansvaret över alla grupper i samhället. Att styra mot jämlik hälsa kräver en tydlig riktning. Vi behöver till exempel använda folkhälsomedel smart. Skaffa oss strategier och handlingsplaner, bestämma oss för vilka åtgärder som ska till – och följa upp. Det krävs committment! säger hon med eftertryck.


Emma Håkansson, RF-SISU Gävleborgs Barn- och ungdomsgrupp, föreläsare Carolina Klüft och distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl.


HÄR BJUDER VI PÅ NÅGRA HIGHLIGHTS FRÅN FÖRELÄSNINGEN SOM INSPIRATION FÖR ETT MOTIVERANDE LEDARSKAP:

Carolinas checklista

Så kan du som ledare hjälpa barn och unga att hitta motivation och vägen till ett hållbart idrottande

Carolina använder liknelsen med en cykeletapp för att tydliggöra vilka olika beståndsdelar som behöver finnas på plats för ett glädjefyllt, motiverande och hållbart idrottande. Som så mycket annat hos den tidigare världsstjärnan i sjukamp är det så klart talet sju som genomsyrar modellen – därför kommer här sju punkter:

Vad behöver jag på resan för att nå mitt mål.

1. Drivkraft
Viljan att trampa måste finnas där - alla barn har sin egen drivkraft - vad är den? Hitta och synliggör den.

I slutet av tonåren hittade Carolina fram till att de egna drivkrafterna bestod av:
- Glädjen i utövandet och att få vara den jag är.  
- Att ge 100 %! Att alltid göra mitt bästa. Jag kan bara påverka min insats. Vara stolt över min insats.
- Viljan att lära. Efter misslyckande, upp igen. Fokusera på drivkrafterna. Även om det inte går som jag vill, så kan jag lära något av det och ta revansch. Betydelsefullt att ha personer runt omkring mig som förtydligar och påminner om det.

Medskick: Ledarskapet kan vända en motgång till ngt att ta med framåt.

2. Bra utrustning
I Carolinas fall handlade det om att skapa en bra självkänsla.

Det är lätt att fastna i att min person är lika med min prestation. Jag behöver skilja på dessa. Jag kan vara besviken på min prestation utan att vara besviken på mig själv som person.

Medskick: Som ledare är det viktigt att värna om den gränsdragningen. Beröm rätt saker. Berömmer du alltid prestationen kan det skapa ångest.
Berömma när aktiva gör bra saker mot varandra, att berömma insatsen i stället för enbart resultatet.
Signalera att det inte är viktigt att vinna jämt. Gör förluster mer normaliserade – en del av vardagen och visa (med gester, kroppsspråk och vad du säger) att det inte är så himla viktigt att vinna.

Carolina beskriver tre olika lägen och hur viktigt det är att växla mellan dessa:
1 = ”Bara-vara-läget”. Hänga med familjen utan att prestera (där bygger jag min självkänsla).
0 = ”Återhämtningsläget”. Vila, sova.
2 = ”Prestationsläget”. Även i detta läge kan jag bygga självkänsla, men jag får inte lägga alla ägg i den korgen. Om jag får feedback så kan jag ta det utan att jag rasar ihop, för det är inte min person det handlar om.

Vikten av att kunna växla mellan dessa lägen illustrerar Carolina genom att berätta om junior-VM i Kingston 2002 där hon använde publikens glädje, tog in stämningen och bokstavligen dansade bort sin prestationsångest. Resultatet: ”New World Record”.

3. Kartan
Den gemensamma bilden av vad vi har att förhålla oss till på vår resa. I Carolinas fall var det bland annat att respektera varandra i gruppen, komma i tid, heja på varandra – det utgjorde vår gemensamma värdegrund. Men lika viktigt var att vi inom den ramen skulle fortsätta att vara så olika vi ville. Inte tvingas in att idrotta på någon annans sätt. Respekt för att vi funkar olika. Jag får vara den jag är.

Medskick: Ledarskapets hantverk handlar mycket om att fånga upp individuella styrkor och drivkrafter, men ändå ha en gemensam värdegrund för gruppen/laget. Ledarkommunikationen är viktig. Prata med lugn röst, visa inte oro, fokusera på det individen kan, inge en trygghetskänsla.

4. Kompass (Punkt 4 togs inte upp vid föreläsningen)

5. Verktygslåda 
Behövs när du stöter på hinder – pandemin till exempel, som är en motgång som kommit i vägen för det jag vill göra.

Här är det viktigt att skapa ett skyddsnät för varje individ, fyll det med saker som tar emot oss när vi faller: Tränare, ledare, människor runtomkring, självkänsla, erfarenheter och lärdomar.

Medskick: Det kan vara svårt att hitta positiva saker under pandemin, speciellt för äldre tonåringar. Hjälp dem se vad vi kan vi plocka med för erfarenheter framåt. Rusta skyddsnätet för att falla mjukt.

6. Återhämtning. (Punkt 6 togs inte upp vid föreläsningen)

7. Uthållighet
Att lära mig kämpa vidare när det är tufft, med stöd och hjälp. Att vara målmedveten.

Medskick: Om du som ledare märker att energin inte finns där hos någon av dina aktiva. Undersök situationen, ställ frågor, involvera de unga:
- Mår inte barnet bra av det här målet?
- Hur kan vi hjälpas åt att hitta motivationen?
- Är gruppstorleken bekväm?
- Är det några moment i träningen/tävlingen som inte känns bra?
- Prata om vad som händer i kroppen - så att man inte blir rädd för att det känns jobbigt. Berätta om allt det positiva som också händer i din kropp.
- Behöver vi rikta om, ta en annan väg som ger andra typer av erfarenheter?
- Kolla om man vill testa en annan idrott som inte är lika hård, fysisk, socialt pressande etc.

Att rikta om sitt mål och ta en annan väg illustrerar Carolina genom att berätta om sitt beslut att byta gren – från sjukamp till längdhopp.

– Nej jag vann inga längdhoppsguld, men jag fick utmana mig själv och hitta ny motivation. Jag lärde känna många nya vänner som idag är jätteviktiga för mig. Det finns ingenting i det beslutet som jag skulle kunna ångra, avslutar Carolina.

Länk till den presentation som användes vid föreläsningen (läggs upp inom kort)

Ta kontakt med RF-SISU Gävleborg

Om din förening vill bolla frågor kring barn- och ungdomsverksamheten och få hjälp att hitta vägar framåt – börja med att kontakta någon av våra idrottskonsulenter. De finns tillgängliga för att hjälpa er!

Länk till Kontakta Idrottskonsulent