Hem / Egna nyheter / Återstarten efter pandemin kräver något extra av oss

Återstarten efter pandemin kräver något extra av oss

Pandemin påverkar oss på så många sätt. Idrottsrörelsen har det svårt nu - föreningar går på knäna, vi riskerar att tappa många unga, fysisk och psykisk ohälsa kan bli följden. Vi behöver planera för en återstart och vi behöver agera gemensamt.

Corona och pandemin är på allas läppar. Det har under det senaste året påverkat oss kraftigt på många olika sätt. För oss inom idrottsrörelsen har det blivit snabba omställningar, svåra tolkningar och inställd verksamhet. Föreningsledare har med alla medel försökt ställa om för att kunna fortsätta bedriva föreningsverksamhet på ett säkert sätt. Många av dem vet hur mycket det kan betyda för medlemmarna, inte minst barn och unga, att få komma till sin träning som vanligt, få röra på sig, bli glad, svettig, träffa kompisar. Alla föreningsledare ska ha en stor eloge för det!

De restriktioner som kommit i olika omgångar har slagit ojämnt i distriktets idrottsföreningar. Några idrotter har kunnat fortsätta relativt normalt, några få har upplevt att de till och med fått nya aktiva och ett utökat intresse, och för vissa föreningar har det blivit riktigt svårt.

Vi upplever nu att allt fler idrottsföreningar börjar få problem ekonomiskt och vi har fått signaler om att några kanske behöver lägga ner. Det är högst oroväckande.

Vi ser även en risk att unga slutar med sin idrott. Har man under en lång tid varit utan sin träning och tappat kontakten och gemenskapen med sitt träningsgäng, ligger det nära till hands att hitta på annat att göra. I pandemins spår riskerar det att vara ett inaktivt alternativ. Vi riskerar nu att få ännu fler stillasittande barn och ungdomar, och kan få se både den fysiska och den psykiska ohälsan växa – vilket vore en oerhört negativ utveckling för folkhälsan i Gävleborg.

Högst på vår önskelista just nu står en gemensam kraftsamling, en återstart, för att fånga barn och ungdomar till rörelse inom idrotten igen, stimulera ledare att orka fortsätta under och efter coronapandemin. Långsiktighet, strategiska beslut och kompensationsstöd är faktorer som är betydelsefulla för att kunna göra den återstart vi önskar och som är så viktig för att bidra till en starkare och friskare befolkning i Gävleborg.

Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att mobilisera denna återstart och sätta Gävleborg i rörelse på nytt, men här behöver vi hjälpas åt. Vi är i hög grad beroende av varandras kloka beslut i det här arbetet.

Vi hoppas att alla beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar inom områden kopplat till idrotten, så som folkhälsa, samhällsbyggnad, kultur & fritid, social hållbarhet, har noterat att vi från RF-SISU Gävleborg bjuder in till en digital Temakonferens den 12 mars. Temat är "Idrott, anläggningar och samhällsplanering". Det är en start. Hoppas vi ses där för att ta dialogen vidare.

Ann-Gerd Bergdahl
Distriktsidrottschef
RF-SISU Gävleborg