Hem / Egna nyheter / 113 föreningar i Gävleborg får coronastöd innan midsommar

113 föreningar i Gävleborg får coronastöd innan midsommar

Idag börjar stödet betalas ut till de föreningar i Gävleborg som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd.

Idag får 113 idrottsföreningar i Gävleborg besked om sin ansökan för att kompensera ekonomiska förluster under våren på grund av coronapandemin. Totalt hade 140 av länets föreningar ansökt. Av regeringens stödpaket till idrotten om 500 miljoner kronor för perioden 12 mars till 30 juni går 91 procent till idrottsföreningar och nio procent till förbund och dess distrikt. Gävleborgs föreningar får dela på 4 723 000 kronor, vilket motsvarar ca 3 % av den totala pott som Riksidrottsförbundet (RF) fördelat.

Länk till listan över samtliga föreningar som fått besked

Förutom de föreningar som idag fått besked om stöd från RF har även föreningar som drabbats ekonomiskt av exempelvis uteblivit slutspel eller inställda stora evenemang och tävlingar sökt stöd separat via specifikt specialidrottsförbund och det är då förbundet som beslutar om hur stödet ska fördelas.

– Det känns bra att vi kan hjälpa ryggraden i idrottssverige, våra tusentals idrottsföreningar runt om i landet som vecka ut och vecka in skapar bra idrott för barn och ungdomar. Det har varit en grannlaga uppgift att på ett så rättvist sätt som möjlig fördela 500 miljoner kronor när behovet är 1,3 miljarder, säger Björn Eriksson ordförande i Riksidrottsförbundet.

Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 12 mars till 30 juni. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Variationen de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening.

– Vi har många mindre föreningar som kanske inte har förlorat så många kronor, men dessa kronor är i flera fall en stor del av deras totala omsättning. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett i förhållande till den ekonomiska förlusten, säger Björn Eriksson.

Stödet till föreningarna börjar betalas ut idag, måndagen den 15 juni, och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd innan midsommar.

Att minska smittspridningen och mota pandemin är fortfarande högst prioriterat. Vilket begränsar idrottsföreningarnas möjligheter att bedriva sin idrott.

– Jag har överväldigats av hur Gävleborgs föreningar tagit sitt ansvar och hittat nya lösningar för sin verksamhet under den här tuffa perioden. Det känns bra att stödet kommer innan sommaren och att man i fördelningskriterierna tagit stor hänsyn till den viktiga barn- och ungdomsidrotten. Samtidigt vet vi att de föreningar som får mest stöd ändå inte får mer än 60 % av vad de ansökt om, många får mindre än så och vissa får faktiskt ingenting, så det är högst angeläget att fortsätta arbetet för ett förlängt stöd till idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet kommer nu att rikta en sådan begäran till regeringen, och vi hoppas att de hörsammar den. Våra föreningar signalerar stor oro inför hösten om den här situationen fortsätter, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg.