Tjejsatsningenen

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Tjejsatsningen, ett inkluderingsprojekt med tjejer som är aktiva eller har varit aktiva inom föreningsidrotten. Projektet drivs av RF-SISU Västra Götaland och finansieras av Allmänna Arvsfonden och Göteborgs Stad (IOP) i Västra Götaland.

Projektet ämnar till att stärka tjejers förutsättningar inom idrott och föreningsliv. Genom detta projekt är förhoppningen att tjejer ska få ökade möjligheter att inkluderas inom idrotten, oavsett bakgrund och funktionsvariation, som aktiva eller som ledare.

De som deltar i projektet är bland annat från Biskopsgården, Bergsjön, Backa, Rannebergen, Hammarkullen, Lövgärdet, Gårdsten, Hjällbo och Frölunda. Tjejerna är aktiva i projektarbetet genom delaktighet och inflytande, för att tillsammans arbeta fram ett koncept där tjejer ska få likvärdiga förutsättningar att delta inom föreningslivet som killar.

Syftet med projektet är att stärka målgruppen tjejer till att våga, vilja och få verktyg som kan användas för att bli självständiga inom föreningslivet. Detta görs genom att skapa fler möjligheter för tjejer att testa på olika idrotter, ge dem motivation och skapa en gemenskap. Genom detta minskar klyftan mellan tjejers och killars fysiska aktivitet och deltagande i föreningslivet. 

Mål: Bättre förutsättningar för tjejer i idrottssvaga områden i Västra Götaland att delta och stanna i föreningsidrotten.

Sidan publicerades: 12 december 2022

KONTAKT