Street Games

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Syftet med Street Games är att skapa inkluderande mötesplatser i idrottssvaga områden för att stärka individer och föreningar genom utbildning och rekrytering för att få fler aktiva medlemmar, ledare och ideellt engagerade i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället.

Mål

  • Fler ska bli fysisk aktiva och inkluderas i föreningsliv
  • Fler ska bli ledare och förebilder samt stärkas i sitt ledarskap
  • Fler föreningar utvecklar sin verksamhet i samverkan med andra
  • Street Games etablerar sig i fler områden

Vad syftet betyder för oss

Vi vill möjliggöra för människor och föreningar, med olika bakgrunder, livserfarenheter och förutsättningar, att kunna ta plats och växa inom idrotten via Street Games. Vi har alltid med oss ett normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt i det vi gör för att bryta befintliga normer som finns inom idrottsrörelsen och samhället idag.

Vi utbildar oss själva inom Street Games, våra ledare och föreningar i frågor rörande inkludering och ser till att förhållningssättet präglar våra arbetsmetoder och aktiviteter. Eftersom ledarna på aktiviteterna har olika bakgrund och erfarenheter blir de förebilder för yngre barn och ungdomar i området.

Vad vi gör

Lågtröskelverksamhet – fysisk aktivitet ledd av unga ledare på eftermiddagar och kvällar​ när det ordinarie föreningslivet inte är aktivt.

Open Court – föreningar arrangerar gratisträningar flera veckor i rad för potentiella medlemmar​. Ett sätt att på riktigt testa på en idrott innan man blir medlem i en förening.

Lovevent – flera föreningar deltar på eventen och visar upp sin idrott. Alla får testa på, ibland idrotter de aldrig har hört talas om.​

Föreningssamverkan – samlar föreningar med liknande utmaningar för att lära av varandra och få stöd från RF-SISU Västra Götaland​.

Utbildning – unga ledare, fokus på rörelseförståelse och aktuella samhällsutmaningar kopplat till idrotten. Ungdomarna stärks i sitt ledarskap och är förebilder i sin förening och lokalområde.

Genom att ge föreningar chansen att rekrytera aktiva och ledare, invånare chansen att hitta en idrott de gillar, och ungdomar chansen att utvecklas som ledare stärker vi föreningsidrotten både på individ- och organisationsnivå.

Läs mer om Street Games på följande sida

Foto: Hanna Havstam Ghodrati

Sidan publicerades: 28 oktober 2022

MED STÖD FRÅN: