Rörelsesatsning i skola

Sidan uppdaterades: 12 december 2022

Riksidrottsförbundet (RF) har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Med stark förankring inom idrotten, har vi en unik förutsättning att stötta både skola, förbund och idrottsförening

Om rörelsesatsningen

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Vad vi erbjuder skolan

  • Verktyg för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för rörelse under skoldagen
  • Processtöd för skolans rörelseteam
  • Inspiration till rörelse och idrott
  • Utbildning för personal i rörelseförståelse
  • Stöd för samverkan med idrottsföreningar
  • Start av skolidrottsförening
  • Nätverksträffar

Stödet utgår från varje skolas enskilda behov och förutsättningar.

Skolor som tar del av rörelsesatsningen ser goda effekter av arbetet, bland annat; piggare elever, ökad trivsel bland elever, färre konflikter och lugnare klassrum.

Rörelsesatsning i skolan – stöd och material

Allt stöd och material för satsningen finns samlat på webbplatsen Rörelsesatsning i skolan – stöd och material. Webbplatsen riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta. Webbplatsen innehåller också exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter. Här kan du få inspiration till arbetet med att skapa rörelseglädje.

Inspiration till mer rörelse och idrott!

På den här sidan samlas material från många av RF:s olika idrotter (förbund), som ska inspirera er skola till mer rörelseglädje! Här kan ni lära känna idrotterna, få tips på kom-igång-övningar och delta i utmaningar. Kika runt och se vad som passar just er – låt barnen testa och hitta sin grej.

Arbetet ingår i regeringsuppdraget Rörelsesatsning i skolan och har möjliggjorts genom projektstöd skolsamverkan.

Riksidrottsförbundets sida; Inspiration till rörelse och idrott

Sidan publicerades: 18 november 2022