Motivation

Sidan uppdaterades: 25 november 2022

Motivation är den inre drivkraften att vilja göra något för att det är roligt. Motivationen kan bli starkare då utövare känner sig kompetenta, upplever autonomi och social tillhörighet.

Motivation kan ses som en drivkraft till rörelse som kommer inifrån oss själva när det är roligt och själva aktiviteten får oss att må bra.

Den här typen av motivation kallas Inre motivation. Det är skillnad på inre motivation och det som kallas kontrollerad motivation. Kontrollerad motivation kännetecknas va att man gör man något för att man bör eller måste, för att få belöning eller undvika bestraffning.

Inre motivation har många fördelar jämfört med kontrollerad motivation:
– man är mer uthållig, vill hålla på längre
– man är mer produktiv
– man är mer kreativ
– man mår bättre
– man vill i större utsträckning agera enligt regler och normer

Inre motivation skapas genom att våra tre grundläggande psykologiska behov möts:
– autonomi
– samhörighet
– kompetens

 

Sidan publicerades: 24 november 2022