Aktivt deltagande

Sidan uppdaterades: 4 januari 2023

Alla fysiska aktiviteter och sammanhang innebär olika krav på dem som ska delta. Vi kan underlätta deltagande för nya deltagare genom att fokusera på utveckling av rörelserikedom. Det förbereder dessutom våra befintliga utövare för deltagande i andra sammanhang och fysiska aktiviteter.

Vi ser rörelseförståelse som en motor med de faktorer som möjliggör deltagande i olika fysiska aktiviteter.

Att delta i roliga aktiviteter där man får möjlighet att utveckla sin rörelsekompetens utifrån sina förutsättningar ger en ökad självkänsla/självförtroende vilket ökar motivationen till att fortsätta. Att göra aktiviteter tillsammans med andra och i en trygg miljö som tillåter misstag och ger utrymme för kreativitet och delaktighet ger också ökad motivationen till att fortsätta.

På detta sätt är rörelsemotorn en självförstärkande spiral.

Övriga Byggstenar:
Rörelsekompetens
Självförtroende
Motivation

Sidan publicerades: 24 november 2022