Om rörelseförståelse

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Rörelseförståelse (Physical Literacy)

Vi ser rörelseförståelse som varje individs rörelsekompetens, självförtroende och motivation att delta aktivt i olika sammanhang. Av många ses det som nyckeln till livslång fysisk aktivitet.

Rörelseförståelse beskrivs på lite olika sätt av olika aktörer och organisationer. Här kan ni läsa mer om hur vi ser på rörelseförståelse och hur rörelseförståelse hänger ihop med fysisk aktivitet och hälsa.

Rörelseförståelse är förutsättningarna som påverkar en människas möjligheter att kunna, vilja och våga delta i olika fysiska aktiviteter och sammanhang. Fysisk aktivitet och hälsa är de väntade resultaten som utveckling av rörelseförståelse kan medföra.


Utöver kroppslig hälsa kan aktiviteter som designats för att främja rörelseförståelse också främja psykiskt-, socialt- och emotionellt välbefinnande, eftersom konceptet bejakar eget tänkande, innovation och kontakt med andra människor.

Byggstenar

Rörelseförståelse byggs upp av fyra delar. Var och en av dessa är viktiga och påverkar i hög grad varandra. Tillsammans bygger de en helhet. Den här helheten kan jämföras med en motor. Rörelsemotorn finns i alla människor och snurrar mer eller mindre snabbt. Positiva rörelseminnen kommer att förstärka motorn och göra att den snurrar snabbare. Negativa rörelseminnen kommer bromsa motorn och begränsa vår vilja och motivation att delta aktivt. Att främja rörelseförståelse handlar om att få snurr på motorn hos varje enskild individ. Det vi gör då är att rusta dem med verktyg att delta i olika sammanhang utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Sidan publicerades: 24 november 2022

LÄS MER OM DE FYRA BYGGSTENARNA