Aktörer

Sidan uppdaterades: 29 november 2022

Region in movement möjliggör samverkan över sektorsgränserna. Vår ambition är att etablera en mer strukturerad samverkan kring Physical literacy i Västra Götaland. Rörelserådet är sammansatt av organisationer från olika samhällssektorer. Följande aktörer ingår:

 • Mölndals Stad (pilotkommun)
 • Lidköpings kommun (pilotkommun)
 • Västra Götalandsregionen
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Göteborgs universitet, Institutionen för Kost och idrottsvetenskap
 • Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper
 • Chalmers, Institutionen för industri- och materialvetenskap
 • GoCo Health and Innovation City
 • Fritidsbanken
 • Västra Götalands Parasportförbund
 • RF-SISU Västra Götaland

Syftet med Rörelserådet är att:

 • Bidra till att Physical literacy lyfts högre upp på agendan
 • Bidra till att öka kunskap kring Physical literacy
 • Utveckla och synkronisera olika aktörers aktiviteter
 • Bidra till idé och erfarenhetsutbyte
 • Hjälpa varandra i arbetet med att applicera Physical literacy inom olika arenor

Funderar du på vad detta skulle kunna innebära för dig och din organisation? Eller har du funderingar du skulle vilja dela med dig av? Kontakta oss gärna!

Sidan publicerades: 24 november 2022

MED STÖD FRÅN:

I SAMARBETE MED: