Region in Movement

Sidan uppdaterades: 19 januari 2023

Region in movement är en satsning för att skapa ett mer rörelserikt samhälle. Tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland arbetar vi tvärsektoriellt med gemensamma mål – att genom Physical literacy (rörelseförståelse) bidra till ett mer hållbart samhälle. Satsningen drivs med stöd av Västra Götalandsregionen.

Varför gör vi satsningen?

Fysisk aktivitet är en förutsättning för att må bra, såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Den stora utmaningen är hur vi skapar förutsättningarna för att alla ska kunna och vilja röra på sig. En av nycklarna stavas Physical literacy. Med Region in movement vill vi öka kunskapen kring Physical literacy och skapa förutsättningar för att utveckla verksamheter och bedriva insatser med Physical literacy som ledstjärna inom många olika samhällssektorer.

Vad är Physical literacy?
Physical literacy (rörelseförståelse) kan beskrivas som benägenheten att värdera och välja ett delta i fysiska aktiviteter hela livet. Man kan också förklara det som en persons vilja, mod och förmåga att vara fysiskt aktiva i olika miljöer och sammanhang.

 • Att vilja – är att finna motivation
 • Att våga – är att ha självförtroende/självkänsla och våga göra misstag
 • Att kunna – är känslan av kompetens

Genom att bygga upp en grundläggande rörelseförståelse och trygghet i olika rörelsemoment ökar både förmågan och lusten att delta i aktiviteter. Ju fler rörelser man behärskar, desto roligare blir det att röra på sig. Det i sin tur gör att kreativiteten ökar liksom lusten att utforska nya sätt att vara fysiskt aktiv.

Detta är rörelseförståelse/rörelserikedom

Hur hänger rörelseförståelse och fysisk aktivitet ihop?
Rörelseförståelse är förutsättningarna som påverkar en människas möjligheter att kunna, vilja och våga delta i olika fysiska aktiviteter. Fysisk aktivitet och förbättrad hälsa är resultatet som utveckling av rörelseförståelse kan medföra.

Vilka är med i satsningen?
Region in movement involverar samhällsaktörer från många olika sektorer. Följande aktörer är med i satsningen:

 • Mölndals Stad (pilotkommun)
 • Lidköpings kommun (pilotkommun)
 • Västra Götalandsregionen
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Göteborgs universitet, Institutionen för Kost och idrottsvetenskap
 • Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper
 • Chalmers, Institutionen för industri- och materialvetenskap
 • GoCo Health and Innovation City
 • Fritidsbanken
 • Västra Götalands Parasportförbund
 • RF-SISU Västra Götaland

Läs mer om aktörerna som medverkar i satsningen

Arenor
För att nå ett mer rörelserikt samhälle, så behöver vi tänka in rörelse och applicera physical literacy inom många olika områden/arenor. ISPAHs modell för främjande av fysisk aktivitet utgör ett bra ramverk. Vi arbetar för att applicera physical literacy som förhållningssätt inom arenor såsom skolan, vid utformning av våra fysiska miljöer, inom idrotten och inom hälso- och sjukvården.

Modell för främjande av fysisk aktivitet, omarbetning av ISPAH Eight Investments that work for physical activity, 2020.

Rörelseförståelse
Rörelseförståelse (på engelska physical literacy) är ett brett begrepp som handlar om att skapa förmågan, förutsättningarna och viljan att vara fysiskt aktiv – hela livet. Det kan ses som nyckeln för livslång fysisk aktivitet. Region in movement är en satsning som bygger på rörelseförståelse. Vi vill att vi blir fler aktörer, som med rörelseförståelse med utgångspunkt, bidrar till ett rörelserikt samhälle.

Läs mer om rörelseförståelse

Tillvägagångssätt och tidplan

Region in movement startade upp i augusti 2021. Vi befinner oss just nu i det som vi kallar etapp 2 (Pilotperiod). Övergripande tidplan för arbetet sikt visas nedan.


Vad gör vi just nu?

Under hösten 2022, när förstudien hade slutförts, påbörjades det tvärsektoriella arbetet mot satsningens mål – att genom med Physical literacy som förhållningssätt skapa förutsättningar för ett mer rörelserikt samhälle.

Vi fokuserar nu på att:

 • Öka kunskap och stärka samverkan hos flera samhällsaktörer i Västra Götaland
 • Möjliggöra och sprida goda exempel på insatser

Sidan publicerades: 18 november 2022

KONTAKT

MED STÖD FRÅN

FORSKNING & INSPIRATION