Idrott och turism

Sidan uppdaterades: 27 oktober 2023

Under en 10-årsperiod har RF-SISU Västra Götaland med stöd från Regionutvecklingsnämnden genomfört olika projekt riktat till föreningar som arrangerar olika former av evenemang. Inom området socialt entreprenörskap har det handlat mycket om att utveckla kompetenser och samarbeten både inom och utanför idrottsrörelsen med syftet att stärka den lokala utvecklingen och föreningens möjligheter till långvarig, hållbar finansiering.

I slutfasen av det förra projektet ”Europas bästa idrottsregion” hade vi en del kontakt med destinationsbolag och turistbyråer för att undersöka deras intresse för samverkan med idrottsrörelsen. Vi har sett goda exempel från andra regioner om strategiskt arbete för att utveckla evenemang som besöksanledning, vi vet från tidigare projekt att våra föreningar lockar många besökare till respektive kommun och såg möjligheterna till en utveckling genom ökad samverkan över sektorsgränserna.

Sedan kom en pandemi emellan som slog särskilt hårt mot besöksnäring och evenemang. Men nu har det blivit både möjligt och än mer aktuellt att starta upp ett nytt projekt "Idrott och turism", även denna gång med stöd från Västra Götalandsregionen och Regionutvecklingsnämnden.

Syfte och mål

Målet med projektet är att befästa idrott och fysisk aktivitet som besöksanledning till Västra Götaland i en kombination med upplevelser av mat och kultur. Detta gör vi genom att:

  • Utveckla och sprida metoder och strategier för idrottsturism
  • Etablera 10 lokala evenemangsnätverk
  • Etablera 10 lokala evenemangsportföljer
  • Genomförande av 10 utvecklade eller nya evenemang

Projektet pågår under 2022–2023 och efter projektet hoppas vi ha etablerat lokala nätverk som stödjer det fortsatta arbetet. Samt att det skapats fler besöksanledningar till destinationen och positiv utveckling i branschen, på sikt leder det till ökad besöksnäring och en mer hållbar finansieringsdel av arrangörsföreningens drift och utvecklingskostnader.

Medverkande destinationer:
Ulricehamn, Uddevalla, Lysekil, Lidköping, Skara, Skövde, Tibro, Karlsborg, Dalslandsnätverket (Bengtsfors, Åmål och Mellerud).

Samarbetspartners i övrigt:
Riksidrottsförbundet, Västra Götalandsregionen, Turistrådet Västsverige, Göteborgs Universitet.

Sidan publicerades: 18 november 2022

KONTAKT

MED STÖD FRÅN: