Idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och inkludering

Sidan uppdaterades: 12 december 2022

Särskilda satsningar till områden/grupper med lågt deltagande i idrott

Idrott i förening erbjuder människor möjlighet till fysisk aktivitet, personlig utveckling och gemenskap under former som är präglade av frivillighet, lust och glädje. Med över tre miljoner medlemmar runt om i Sverige har idrottsrörelsen en särställning när det gäller att skapa engagemang och att bygga broar mellan individer och grupper som annars sällan möts. Föreningsmodellen har tjänat den svenska idrottsrörelsen väl i mer än ett sekel och på samma traditionella grund av ideellt engagemang byggs nu också framtidens idrott.

Föreningsidrotten står dock inför stora utmaningar precis som samhället i stort. I Västra Götaland finns det vi kallar ”idrottssvaga områden” – både i vissa av städernas förorter och på delar av landsbygden. Här är andelen aktiva i föreningsdriven idrott klart lägre än på andra håll.

RF-SISU Västra Götaland anser:
Oavsett orsak till föreningslivets försvagning i de idrottssvaga områdena behövs särskilda insatser för att åter stärka föreningarnas struktur – samt resurser för rekrytering av aktiva och ideella ledare.

Ett riktat ekonomiskt stöd från kommunerna och andra samhällsaktörer kan göra stor skillnad i arbetet för att vända den negativa trenden.

De investeringar som görs idag leder till inkludering, integration och förbättrad folkhälsa imorgon.

Sidan publicerades: 22 november 2022