Parasport

Sidan uppdaterades: 19 februari 2024

Själva grundidén med Parasport är att personer med olika typer av funktionsnedsättning skall kunna träna men framför allt tävla på så lika villkor som möjligt.

Den organiserade Parasporten i Sverige erbjuder en mängd olika idrotter för personer med funktionsnedsättning. Parasport administreras nationellt av Svenska Parasportförbundet och andra Specialidrottsförbund samt lokalt av Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) såsom Västra Götalands Parasportförbund och andra SDF. Sedan 90-talet har fler idrotter öppnat sin verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning. Detta faktum gör att Svenska Parasportförbundet är ett förbund som minskar.

Träningar

Parasporten är inne i sitt hittills mest spännande arbete, den så kallade ”Inkluderingsprocessen”. Det innebär att fler idrotter lämnar Svenska Parasportförbundet och lägger sig direkt under idrottens specifika förbund. Det pågår nu processer i våra olika idrotter för att underlätta inkluderingen. Detta betyder att idrottsföreningar får möjlighet att erbjuda verksamhet för fler aktiva men framför allt att idrottare med funktionsnedsättning har fler föreningar/idrotter att välja bland. Givetvis kommer detta ge föreningar nationellt och lokalt i Sverige en ny typ av utmaning men är det något vi är duktiga på här i idrotts Sverige så är det att ta oss an just utmaningar. 

Tävlingar

Paraidrottaren skall få tävla på så lika villkor som möjligt utifrån sina förutsättningar och det görs genom så kallad klassindelning. Idrottare med funktionsnedsättning delas in i tre olika huvudklasser:
Synnedsättningar (klass S), Intellektuell funktionsnedsättning (klass I) och Rörelsenedsättningar (klass R).
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (klass N) är hela idrottens ansvar.
Det mesta ovan handlar om att tävla på högre nivåer, nationellt eller internationellt.

Tillsammans

På tränings- och klubbnivå fungerar det oftast lika bra och ibland till och med bättre att blanda idrottarna. Låta dem träna ihop och ta del av varandras erfarenheter. Kanske tränaren får tänka ”ett varv” extra när det gäller själva pedagogiken eller metoden för ett specifikt utförande men tillsammans med ledare, aktiv och föräldrar brukar detta gå fint.

Information och inspiration

Mer allmän Parasportinformation, information om klassificering, diagnoser och olika typer av funktionsnedsättningar hittar du på Svenska Parasportförbundets webbplats.
www.parasport.se  

Mer lokalt kopplad Parasportinformation hittar du på Parasport Västra Götalands webbplats eller ta kontakt med ditt lokalkontor i distriktet.
www.parasportvg.se

RF-SISU Västra Götaland stöttar föreningar och förbund med utbildnings- och utvecklingsfrågor. Det finns även möjlighet att söka medel för material genom anläggningsstöd. 
Kontakta din förenings RF-SISU idrottskonsulent. Sidan publicerades: 28 oktober 2022

KONTAKT

VÄSTRA GÖTALAND PARASPORTFÖRBUND

www.paraspotvg.se

Göteborg
Stina Wikström stina.wikstrom@parasport.se
Dick Stenberg dick.stenberg@parasport.se

Skövde
Robert Johansson robert.johansson@parasport.se
Linus Edlundh linus.edlundh@parasport.se

Uddevalla
Elisabeth Edvardsson elisabeth.edvardsson@parasport.se
Anders Johannesson
anders.johanesson@parasport.se

Borås
Agneta Johansson
agneta.johansson@rfsisu.se