Utbildning för tränare och elitidrottare

Sidan uppdaterades: 7 november 2023

RF-SISU Västra Götalands är övertygade om att ökade kunskaper är en nyckelfaktor till en bättre elitverksamhet. Vi är därför involverade i ett flertal utbildningsaktiviteter inom området.

Öppna föreläsningar

I samarbete med Göteborgs universitet och Katrinelunds elitidrottsgymnasium genomför RF-SISU Västra Götaland föreläsningsserien ”High Performance Göteborgsföreläsnigsserie”. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla tränare och aktiva som vill få nya kunskaper om hur de kan förbättra sina idrottsprestationer. Kommande föreläsningar kommuniceras ut via våra vanliga kommunikationskanaler.

High Performance Göteborgs utvecklings/utbildningsutbud

Vi erbjuder flera utbildningar och föreläsningar inom området idrottsvetenskap/medicin för både tränare och aktiva. Vi erbjuder också mentorskap för elitidrottsföreningar vilket innebär att en av våra experter inom respektive område kommer ut och besöker er dagliga verksamhet och diskuterar eventuella utvecklingsområden. Läs mer här.

Fristående kurser vid Göteborgs universitet inriktade på elitidrott

Vi samarbetar rekommenderar också de akademiska utbildningar som ges vid Göteborgs universitet. Vill du läsa en längre utbildning för att utbilda dig inom idrott så rekommenderar vi:

Du kan också läsa fristående kurser inom relevanta ämnen för tränare och ledare inom elitidrott. Mer information om dessa utbildningar hittar du här

 

Sidan publicerades: 8 november 2022

KONTAKT