Utbildning för tränare och elitidrottare

Sidan uppdaterades: 15 december 2022

RF-SISU Västra Götalands är övertygade om att ökade kunskaper är en nyckelfaktor till en bättre elitverksamhet. Vi är därför involverade i ett flertal utbildningsaktiviteter inom området.

Öppna föreläsningar

I samarbete med Göteborgs universitet och Katrinelunds elitidrottsgymnasium genomför RF-SISU Västra Götaland föreläsningsserien ”Västra Götalandsidrotten mot världstoppen!”. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla tränare och aktiva som vill få nya kunskaper om hur de kan förbättra sina idrottsprestationer. Kommande föreläsningar kommuniceras ut via våra vanliga kommunikationskanaler.

Fristående kurser vid Göteborgs universitet inriktade på elitidrott

Vi samarbetar rekommenderar också de akademiska utbildningar som ges vid Göteborgs universitet. Vill du läsa en längre utbildning för att utbilda dig inom idrott så rekommenderar vi:

Du kan också läsa fristående kurser inom relevanta ämnen för tränare och ledare inom elitidrott. Mer information om dessa utbildningar hittar du här

Fysträningskonferens

Varje år arrangerar RF-SISU Västra Götalands tillsammans med IFK-kliniken Rehab, Tanner Speed Academy och Göteborgs universitet en Fysträningskonferens med inriktning mot bollsporter. Konferensen 2019 arrangerades 15-16/11 med underrubriken "Hur vi med hjälp av vetenskap och praktik optimerar återhämtning och fysisk prestationsutveckling inom bollsporter på elitnivå". Målgruppen var tränare, fystränare, fysioterapeuter, forskare och studenter m fl som var intresserade av fysträning för aktiva inom bollsporter på elitnivå.
Konferensen har varit inställd under 2020 och 2021 på grund av Covid-19 men vi siktar på en ny konferens under 2022.

Sidan publicerades: 8 november 2022

KONTAKT