Elittränarprojektet

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Idag är kvinnor underrepresenterade som elittränare, både inom individuella idrotter och lagidrotter men också som tränare generellt inom idrottsrörelsen. I Elittränarprojektet strävar vi efter att öka antalet kvinnliga elittränare.

Vi vill bidra till att nå RFs mål i Strategi 2025 där vi fokuserar på utvecklingsresorna Jämställdhet för en framgångsrik idrott samt Ett stärkt ledarskap i detta projekt.

Elitidrotten är viktig i sammanhanget i och med sitt utrymme i media och används ofta i rollen som förebild för barn- och ungdomsidrott.

I Elittränarprojektet skapar vi mötesplatser för elittränare med en majoritet kvinnor. På mötesplatsen får tränarna ta del av forskning på ett idrottstema. I samband med mötesplatsen spelar vi in filmer där tränarna får reflektera utifrån forskningen. Filmerna som skapas används i olika utbildningssammanhang och är fria för vem som helst att använda. I filmerna är tränarna förebilder och kunskapsförmedlare både för sina elittränarkollegor samt barn- och ungdomsledare.

Se hela spellistan med filmerna Elittränare reflekterar här.

Projektet genomförs i samarbete med nätverket EPOS. Besök EPOS hemsida för mer info om nätverket.


Sidan publicerades: 5 september 2023