Bild_ung_ledare_hockey

Revisorns viktiga arbete

Sidan uppdaterades: 1 september 2023

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorn kontrollerar att föreningens ekonomi sköts på ett riktigt sätt och håller koll på de ekonomiska rapporterna, bokföringen och verifikationerna och hur dessa förhåller sig till budgeten. En revisor bör också följa upp de ekonomiska rutinerna, läser protokoll och granskar de beslut som har fattats.

Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

Innehåll

  • Stadgar
  • Val av styrelse
  • Val av revisor
  • Revisorns arbetsuppgifter
  • God redovisningssed
  • Revisorernas berättelse
  • Revisorns ansvar

Upplägg
Kvällsutbildning ca 2 ½ tim.

Målgrupp
Föreningens revisor och ordförande alt annan person som ansvarar för ekonomin.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Sidan publicerades: 6 december 2022